A David Bagué

Jordi Cervelló treballa actualment en una peça per a violí i piano dedicada al luthier David Bagué. El títol és Prova di violino i consisteix en un tema amb variacions. 

Jordi Cervelló compone actualmente una obra per a violín y piano dedicada al luthier David Bagué. El título es ‘Prova de violino’ y consiste en un tema con variaciones.