El Xostakóvitx d’Aldo Ferraresi

Aldo Ferraresi

El meu estimat YouTube m’ha donat de nou una gran alegria: poder escoltar la versió en directe del Concert per a violí i orquestra núm. 1 de Dmitri Xostakóvitx, a càrrec del violinista Aldo Ferraresi i l’Orquestra de la RAI de Torino, dirigida per Mario Rossi. Tot i que ja han passat més de cinquanta anys -l’enregistrament data de 1959-, he de dir que jo aquella nit era a Milà, sentint-lo en directe. Era l’estrena a Itàlia d’aquesta partitura. D’aquí l’alegria.

Pel que fa a Aldo Ferraresi, m’agradaria comentar que va ser un violinista importantíssim, entre 1940 i 1960. Nascut l’any 1902 i mort el 1978, tenia un germà també violinista, més jove que ell però també molt destacat. Es deia Cesare i va ser membre del Trio de Milà, al costat del pianista Bruno Canino i del violoncel·lista Rocco Filipini. Amb Cesare vaig tenir una relació molt estreta, que comentaré en un altre moment.

La interpretació que fa Aldo Ferraresi del Concert de Xostakóvitx és impactant, tot i que l’enregistrament en directe té algunes deficiències. En conjunt, però, es tracta d’un document molt vàlid, ja que la qualitat de so del solista és prou bona. Em sembla una molt bona oportunitat de conèixer aquest violinista, un dels millors de la seva generació. Ferraresi -deixeble de Mario Corti (gran pedagog), Jan Kubelik i Eugène Ysaÿe– tenia una volada excepcional, on so i tècnica anaven estretament lligades. Era un violinista nat, genial i comunicatiu. Sortosament observo a través del YouTube que s’estan “penjant” altres enregistraments seus.

Jordi Cervelló

.
Mi querido YouTube ha vuesto a darme una gran alegría: poder escuchar la versión en directo del Concierto para violí y orquesta nº1 de Dmitri Shostakovich, a cargo del violinista Aldo Ferraresi y la Orquesta de la RAI de Torino, dirigida por Mario Rossi. Aunque ya han pasado más de cincuenta años -la grabación es de 1959-, recuerdo que yo aquella noche estaba en Milán, escuchando el concierto en directo. Era el estreno en Italia de dicha partitura. De ahí la alegría. 

Por lo que se refiere a Aldo Ferraresi, me gustaría comentar que fue un violinista importantísimo, entre 1940 y 1960. Nacido en 1902 y muerto el año 1978, tenía un hermano también violinista, más joven que él pero también muy destacado. Se llamaba Cesare y fue miembro del Trío de Milán, junto al pianista Bruno Canino y el violonchelista Rocco Filipini. Con Cesare tuve una relación muy estrecha, que comentaré en otro momento.

La interpretación que hace Aldo Ferraresi del Concierto de Shostakovich es impactante, aunque la grabación en directo tiene algunas deficiencias. En conjunto, sin embargo, se trata de un documento muy válido, ya que la calidad del sonido del solista es suficientemente buena. Me parece una muy buena oportunidad de conocer a este violinista, uno de los mejores de su generación. Ferraresi -discípulo de Mario Corti (gran pedagogo), Jan Kubelik y Eugène Ysaÿe– tenía una línea excepcional, en la que sonido y técnica iban íntimamente ligadas. Era un violinista nato, genial y comunicativo. Afortunadamente observo a través de YouTube que se están “colgando” otras grabaciones suyas. 

Jordi Cervelló

“Torno a l’ensenyament de violí”

“Després d’uns anys en els que he dedicat poc temps a l’ensenyament del violí, m’he decidit a tornar a reprendre aquesta activitat de manera continuada. El motiu d’aquesta decisió ha vingut del fet d’haver treballat obres meves per a corda amb joves instrumentistes que s’han desplaçat fins al meu domicili. Torno a la feina amb les mateixes ganes, o potser més, ja que el pas del temps m’ha donat una comprensió més profunda del fet interpretatiu.

Per això, els qui ho desitgin es poden posar en contacte amb mi per correu electrònic.”

Jordi Cervelló

“Después de unos años en los que he dedicado poco tiempo a la enseñanza del violín, me he decidido volver a reemprender esta actividad de manera continuada. El motivo de esta decisión viene del hecho de haber trabajado mis obras para cuerda con jóvenes instrumentistas que se han desplazado hasta mi domicilio. Vuelvo al trabajo con las mismas ganas, o quizá más, ya que el paso del tiempo me ha dado una comprensión más profunda del hecho interpretativo. 

Por todo ello, aquellos que lo deseen pueden contactar conmigo a través del correo electrónico.”

Jordi Cervelló