Paul Klee, el pintor violinista

Paul Klee

Molt curiós és el cas del pintor Paul Klee, un esperit lliure i de contínua creació. Però, què ha passat amb la seva biografía? Per què s’omet sovint que va ser un músic destacat? No ho he entès mai. Ara, a Madrid, la Fundació Juan March acaba d’inaugurar una gran exposició sobre Paul Klee en la que, per fi, es destaca la seva faceta musical, tan ignorada a la major part d’enciclopedies, llibres sobre pintura o en qualsevol article sobre ell. I, si es parla de música, es tan sols de pasada.

El Universo Musical de Paul Klee animarà musicalment una gran exposició en la que figuren 137 obres, fetes entre 1899 i 1940. Ja era hora, doncs, tot i que no confio gens en que canvïi la visió sobre aquest gran pintor.

Paul Klee va començar els estudis de violí als 7 anys i durant molt de temps pensava en convertirse en violinista profesional. De fet, ja ho va ser quan formava part de l’Orquestra Municipal de Berna. L´any 1906 es va casar amb la pianista Lily Stumpf, amb qui interpretaria sonates de Mozart, Beethoven i, especialment, de Bach, durant bona part de la seva vida. Va ser amic de molts compositors, entre els quals Bussoni, Bartok i Hindemith. Mai entendré com un passat musical absolutament professional hagi passat desapercebut. Des que jo tenia entre 15 i 20 anys que m’agrada molt la seva pintura. I vaig connectar-hi ràpidament. En el moment en que vaig saber que tenia un passat musical “profesional” vaig dir: “Ah! Ara entenc molt més el seu llenguatge pictòric”.

Sempre he fet una crítica severa vers la manera com ha estat reflectida la seva vida. És més que evident que la seva immersió musical havia d’influir en el seu univers pictòric, tal  i com es desprèn en bona part de la seva obra. Sense la música hauria estat també un gran pintor, possiblement, però hagués estat diferent.

Es muy curioso el caso del pintor Paul Klee, un espíritu libre y de contínua creación. Pero, ¿qué ha pasado con su biografía? Por qué se esconde a menudo que fue un músico destacado? No lo he entendido nunca. Ahora, en Madrid, la Fundación Juan March acaba de inaugurar una gran exposición sobre Paul Klee en la que, por fin, se destaca su faceta musical, tan ignorada en la mayor parte de enciclopedias, libros sobre pintura o en cualquier otro artículo sobre el. Y si se habla de música, es muy poco.

El Universo Musical de Paul Klee animará musicalmente una gran exposición en la que figuran 137 obras, hechas entre 1899 y 1940. Ya era hora, aunque no confío mucho que cambie la visión sobre este gran pintor.

Paul Klee comenzó los estudios de violín a los siete años y durante mucho tiempo pensó en convertirse en violinista profesional. De hecho, ya lo fue, cuando formó parte de la Orquesta Municipal de Berna. En el año 1906, se casó con la pianista Lily Stumpf, con la que interpretaría sonatas de Mozart, Beethoven y especialmente Bach, durante buena parte de su vida. Fue amigo de muchos compositores, entre los cuales BussoniBartok y Hindemith. Nunca entenderé como un pasado musical absolutamente profesional haya pasado desapercibido. Desde que yo tenía entre 15 y 20 años que me gusta su pintura. Conecté con ella rápidamente. En el momento en que supe que tenía un pasado musical “profesional” me dije: “¡Ah! Ahora entiendo mucho más su lenguaje pictórico”.

Siempre he hecho una crítica severa de la manera en que ha estado reflejada su vida. Es más que evidente que la inmersión musical tenía que influir en su universo pictórico, tal y como se desprende de buena parte de su obra. Sin la música hubiera sido también un gran pintor, posiblemente, pero hubiese sido diferente.

Klee2Klee3Klee4 - camell