Els cinc Concerts de violí de Mozart

Mozart

Mozart va escriure cinc concerts per a violí i orquestra d’una sola tirada. Tots ells l’any 1775. Els més coneguts són els tres darrers. Se li volen atribuir altres concerts, com per exemple un d’hipotètic en Mi bemoll Major (catalogat com a K. 268); un altre en Re Major (K. 271a), així com un tercer, novament en Re Major, que segons sembla hauria escrit l’any 1766, durant una estada a Versalles, i que va dedicar a la princesa Adelaida, la filla de Lluís XV. L’autenticitat real d’aquests concerts ha sigut sempre sospitosa. De fet, són cinc els que es consideren autèntics. Són els catalogats com a K. 207, 211, 216, 218 i 219.

Se sap que Mozart era un virtuós del teclat però el que potser no és tan sabut és que també va ser un excel·lent violinista. De ben jovenet era primer violí, amb el càrrec de “konzertmeister”, a l’Orquestra de la Cort de Salzburg. Això no ens ha d’estranyar, ja que el seu pare, Leopold, era expert en aquest instrument, amb el qual va adquirir fama com a pedagog i professor. Precisament, el dia que va néixer el seu Wolfgang es va publicar un mètode per a violí escrit per ell, titulat “Violinschule”, que encara és vigent a dia d’avui.

La principal aportació de Mozart al gènere d’instrument solista amb orquestra són lògicament els seus concerts per a piano. Un total de 27, escrits en un llarg període de 24 anys. És important assenyalar que amb aquesta aportació obriria un nou camí dins d’aquesta forma, convertint el piano en un autèntic instrument solista. És a dir, un diàleg entre l’instrument concertant i  l’orquestra. El solista, per fi, quedava independitzat. Poc temps més tard, Beethoven en prendria bona nota, donant més amplitud i accentuant encara més els trets mozartians.

Tornant als concerts per a violí, s’ha de dir que, malgrat haver-los compost tots cinc el mateix any, hi ha una diferència substancial entre ells que cal remarcar. Els dos primers concerts (en Si bemoll Major K. 207 i en Re Major K. 211), s’han de considerar una mena de preparació dels que vindran tot seguit. No és encara el Mozart de veritat. Serà a partir del Concert núm. 3 en Sol Major (K. 216) quan trobarem el Mozart genial. Els dos que segueixen, en Re Major (K. 218) i en La Major (K. 219), completen un cicle únic, compacte i d’una personalitat incomparable.

Cadascun d’ells té una personalitat pròpia i alhora són completament diferents entre ells, ja sigui en l’aspecte discursiu, per la seva constant invenció, la bellesa temàtica o l’originalitat tècnica. Tots tres van ser escrits amb la característica vaporositat i lleugeresa mozartiana. I, curiosament, acaben de la mateixa manera: en pianíssim, desapareixent.

Aquests concerts tenen una doble finalitat, si es vol dir així. Són obres de concert imprescindibles, però alhora també ho són per a l’estudi del violí. Com a obres de concert són incomparables, i com a peces d’estudi constitueixen un filó, que no es troba en altres obres del repertori violinístic. No és música d’alt virtuosisme però la seva interpretació suposa sempre un problema, fins i tot, si parlem de grans concertistes. Molts solistes afrontaran més còmodament un concert clarament virtuosístic que qualsevol d’aquests tres concerts de Mozart. El motiu el tenim en que l’escriptura d’aquest genial compositor no perdona, i immediatament es detecta qualsevol imprecisió.

S’ha de pensar que la tècnica de l’arc en la part solista d’aquests concerts és d’una varietat constant. Per això cal ser ràpid de reflexos per fer front a la precisió de la seva escriptura. Pel que fa a la mà esquera, tot i que la seva intervàlica sempre està col·locada al seu lloc, té girs inesperats, i cal que l’articulació sigui molt àgil i anticipativa.

No cal dir que els tres moviments lents d’aquestes obres són d’una bellesa única. L’ambient sublim i ple d’elegància és una veritable delícia. De manera especial destacaria l’Adagio del concert en Sol Major, on Mozart substitueix els oboès per flautes, demana la corda en sordina i el solista canta en el registre agut, de manera tímida i angelical. Mentrestant, l’orquestra l’envolta amb subtils tresets, que donen un toc definitiu a un moviment que considero únic.

Jordi Cervelló

Sobre el vídeo d’aquesta entrada, que trobareu més a sota:
L’enregistrament és de l’any 1954: Arthur Grumiaux, la London Symphony Orchestra i Colin Davis dirigint. El so de Grumiaux hagués agradat molt a Mozart. És transparent, clar i d’una elegancia total.

A propósito del vídeo que ilustra esta entrada, que tenéis justo aquí debajo:
La grabación es de 1954: Arthur Grumiaux, la London Symphony Orchestra y Colin Davis a la batuta. El sonido de Grumiaux seguro que hubiese gustado mucho a Mozart. Es transparente, claro y de una elegancia total.

LOS CINCO CONCIERTOS DE VIOLÍN DE MOZART

Mozart escribió cinco conciertos para violín y orquesta durante el año 1775. Los tres últimos son los más conocidos. Sin embargo, se le quieren atribuir otros conciertos, como por ejemplo un hipotético Concierto en Mi bemol Mayor (K 268), otro en Re Mayor (K 271a), así como otro igualmente en la tonalidad de Re Mayor, que parece que compuso en 1766, durante una estancia en Versalles, y que dedicó a la princesa Adelaida, hija de Luis XV. La autenticidad real de estos conciertos se ha considerado bajo sospecha y de hecho son únicamente cinco los que figuran como auténticos en el catálogo mozartiano. En concreto, són los Conciertos para violín y orquesta K 207, 211, 216, 218 y 219.

Se sabe que Mozart era un virtuoso del teclado. Lo que quizá no es tan sabido es que fue también un excelente violinista. De muy jovencito ocupó el cargo de “konzertmeister” en la Orquesta de la Corte de Salzburgo. Ello no es de extrañar ya que su padre Leopoldo fue un experto de este instrumento, con el que adquirió fama como pedagogo y profesor. Precisamente el día que nació su Wolfgang se publicaba un método de violín suyo, titulado “Violinschule”, todavía vigente en el día de hoy.

La principal aportación que Mozart realizó para instrumentos solistas con orquesta fueron lógicamente sus conciertos para piano. Un total de 27, escritos en el amplio espacio de 24 años. Es importante señalar que con esta aportación abriría un nuevo camino dentro de esta forma, convirtiendo al piano en un auténtico instrumento solista. Es decir, un diálogo entre el instrumento concertante y la orquesta. El solista quedaba independizado. Poco más tarde, Beethoven tomaría buena nota de ello, aplicando la nueva manera, dando mayor amplitud y acentuando todavía más el “descubrimiento” mozartiano.

Volviendo a los conciertos para violín es menester resaltar que a pesar de haber sido compuestos en bloque, los dos primeros (en Si bemol Mayor y en Re Mayor), hay que considerarlos como una preparación de los que vendrían después. No es todavía el Mozart de verdad. Será a partir del Concierto nº 3 en Sol Mayor K. 216 cuando encontramos al Mozart genial. Los dos que siguen, en Re Mayor K.218 y La Mayor K. 219, completan un ciclo único, compacto y de una personalidad incomparable.

Cada uno de los conciertos tiene personalidad propia y es completamente distinto al resto, ya sea en el aspecto discursivo, por su constante invención, la belleza temática o la originalidad técnica. Sin embargo, los tres están escritos con su característica vaporosidad y ligereza. Es curioso también que los tres concluyan de la misma manera: en pianissimo, desapariciendo.

Estos conciertos tienen una doble finalidad, si lo queremos decir así. Por un lado, son obras de concierto imprescindibles, que se interpretan constantemente. Però por otra parte los tres conciertos forman un corpus violinístico ideal para el progreso técnico-musical de este instrumento. No es música de alto virtuosismo, pero su interpretación es siempre un riesgo incluso para los grandes concertistas. Mozart no perdona y cualquier imprecisión se detecta inmediatamente.

La técnica de arco en estos conciertos es de una variedad constante y es menester tener unos reflejos muy rápidos debido a la precisión que su escritura requiere. También en lo relativo a la mano izquierda que, aunque siempre resulta violinístico, tiene giros inesperados y que requieren que la articulación sea muy ágil y anticipativa.

No es necesario decir que la belleza de estos tres conciertos es única. El ambiente sublime y lleno de elegancia es una verdadera delicia. De manera especial destacaría el Adagio del Concierto en Sol Mayor. Mozart curiosamente sustituye los oboes por flautas, indica que la cuerda toque en sordina, mientras el solista canta en el registro agudo, tímida y angelicalmente. La orquesta lo envuelve con constantes tresillos que le dan un toque definitivo al que considero un movimiento único.

Jordi Cervelló