Sviatoslav Richter i l”Appassionata’

Sviatoslav Richter

Poques vegades he sentit una impressió tan forta escoltant una nova gravació discográfica, com la que vaig experimentar ara fa molts anys, a Roma (cap al 1959 o 1960), a casa del meu cosí Marcello Panni, cosí germà a la vegada de la meva dona Caterina.  En Marcello em va fer escoltar un enregistrament recent de l’encara desconegut aleshores Sviatoslav Richter, interpretant la famosa Sonata “Appassionata” de Beethoven. Eren els anys en que el govern soviètic va permetre als seus millors concertistes actuar fora de Rússia, tant a Europa com als Estats Units. Aquella era la primera obra que escoltava de Richter, i aquests dies el record d’aquella primera impressió m’ha tornat amb tota la seva força, després d’escoltar la mateixa obra però en un enregistrament en directe d’aquella mateixa època. A través del portal de vídeos YouTube vaig descobrir fa només uns dies la memorable versió que d’aquella sonata va fer en un concert a Nova York el 1960.

Richter era diferent a tots els altres grans pianistes. De fet, tots són diferents entre ells, ja que són grans. En el cas que m’ocupa, però, la seva interpretació de la Appassionata diria que es desmarca encara més dels altres, amb un Beethoven impactant i commovedor. Ja des de els primers compassos al uníson i en pianíssim aconsegueix un misteri un punt estrany i amenaçador, sobretot quan realitza amb una calma més del que és habitual els tres grups de corxeres en el registre baix, dins d’un ritardando. Arrenca el “tempo” amb un forte subito de la mà dreta, i amb la mateixa figuració, per tornar a aturar el tempo però de manera enganyosa. Torna un altre cop a la cèl·lula inicial, amb una breu anacrusa i un fortissimo subito a base de negres sincopades i d’una gran violència, passatge que repeteix dos cops més. Quina introducció! És l’emoció retinguda. Desprès d’aquesta meravellosa primera pàgina , segueix amb el desenvolupament i amb la seva inseparable forma sonata. Richter realitza una autèntica creació d’aquesta singular introducció. El seu atac repentí del piano al forte o fortissimo, en contrast amb els suaus pianissimos d’un to suau i una mica suplicant, ens trasllada a la més autèntica imatge de Beethoven. Com si fóssim davant seu.

La Sonata segueix amb l’Andante con moto, calmat i consolador, per tornar de nou a la tempesta en l’Allegro ma non troppo final. Sobre aquest darrer moviment, sempre m’he preguntat: volia Beethoven realment que fos “ma non troppo”, quan la seva escriptura es una mena de “moto perpetuo” que culmina amb un Presto encara més ràpid i excitat? Richter i molts altres pianistes opten per un tempo clarament d’Allegro molto sense contemplacions. El pianista ucraïnès, a més, interpreta aquest moviment amb una força inusitada. Qui ho escolta està immers en un  “què està passant” constant fins als tres contundents acords finals. Un cop acabada la sonata et vénen ganes de respirar profundament…

Jordi Cervelló

SVIATOSLAV RICHTER y la “APPASSIONATA”

Pocas veces he sentido una impresión tan fuerte escuchando una nueva versión discográfica como la que experimenté hace años en Roma (hacia 1959 o 1960), en casa de mi primo Marcello Panni, primo hermano de mi esposa Caterina. Marcello me hizo escuchar una grabación reciente del entonces todavía desconocido Sviatoslav Richter, interpretando la famosa Sonata “Appassionata” de Beethoven. Eran los años en que el gobierno soviético permitía a sus mejores concertistas actuar fuera de Rusia, en Europa y los Estados Unidos. Era la primera obra que escuchaba a Richter y estos días el recuerdo de aquella primera escucha ha vuelto a mi mente, mi oído interno, con mucha fuerza. La impresión que tuve entonces ha vuelto de nuevo gracias a la grabación que encontré en el portal de vídeos YouTube, de una interpretación en directo de Richter de dicha sonata, en Nueva York, en 1960. Agradezco a quien haya tenido la idea de colgar esta grabación en YouTube, desconocida para mi y para tantos otros.

Richter era distinto de todos los otros grandes pianistas. De hecho, todos son distintos y por ello grandes. Pero en el caso que me ocupa, el de su interpretación de la Appassionata, yo diría que Richter se desmarca todavía más, con su Beethoven realmente impactante y conmovedor. Ya en los primeros compases al unísono y en pianissimo consigue un misterio algo extraño que se convertirá en amenazador, cuando realiza con una calma sutil y precisa los tres grupos de corcheas en el registro bajo dentro de un ritardando. Arranca el “a tempo” con un forte súbito de la mano derecha, con la misma figuración, para volver a detener el tempo pero de manera engañosa. Recoge otra vez la célula inicial con una breve anacrusa y un fortissimo súbito a base de negras sincopadas y de gran violencia, pasaje que repite dos veces más. Es la ley del contraste que ocupa la primera página de la introducción. Luego empieza ya el desarrollo con mayor sosiego y siguiendo el esquema de la forma sonata. Richter realiza una auténtica creación de la singular introducción. Su ataque súbito en forte y fortissimo en contraste con los pianissimos suaves y de un tono suplicante nos traslada a la más auténtica imagen de Beethoven. Estamos frente a él.

La Sonata sigue con el Andante con moto, calmado y consolador, para volver de nuevo a un clima tempestuoso con el tercer movimiento “Allegro ma non troppo”.  Y sobre este movimiento siempre me he preguntado: ¿quería Beethoven realmente que fuera “ma non troppo”, cuando su escritura es una especie de “moto perpetuo” que culmina con un Presto todavía más rápido y excitado? Richter y muchos otros pianistas optan por un tempo claramente de Allegro molto, sin contemplaciones, y en el caso de Richter con una fuerza inusitada. Quien lo escucha se ve inmerso en un “que está pasando” constante hasta que llegan los tres contundentes acordes finales. Una vez terminada la sonata tienes la necesidad de respirar profundamente.

Jordi Cervelló

Albert Camus

Imatge

El meu admirat Albert Camus va fer fa anys una reflexió que m’ha quedat gravada per sempre més. El novembre de l’any 1946, poc després del final de la Segona Guerra Mundial, va publicar un article a la revista Combat sota el títol de “Ni víctimes ni botxins”. Evidentment, l’escrit el vaig llegir més tard. En ell advocava a favor d’un organisme mundial basat en el mutu acord de totes les parts, on la llei estigués per damunt dels governants i fos l’expressió de la voluntat col·lectiva. Segons Camus, aquesta voluntat hauria de ser respectada per un cos legislatiu, que impedís als governants actuar al marge d’aquesta llei i evités la imposició de cap mena de règim de dictadura internacional. Afegia que els mitjans de producció internacionals, com el petroli, el carbó o l’urani són recursos indispensables per a tots, i que no han de pertànyer a ningú en particular…

Moltes coses va expressar aquest gran lluitador que era Camus, en els seus llibres o articles. Han passat més de seixanta anys i les seves paraules s’han evaporat. Ja no tenen sentit.

Jordi Cervelló

Mi admirado Albert Camus hizo hace años una reflexión que me quedó grabada para siempre. En noviembre de 1946, concluída la Segunda Guerra Mundial, publicó un artículo en la revista “Combat” bajo el título de “Ni víctimas ni verdugos”. Evidentemente el escrito lo leí años más tarde. En él abogaba a favor de un organismo mundial basado en el mutuo acuerdo de todas las partes, donde la ley estuviera por encima de los gobernantes y fuera la expresión de la voluntat colectiva. Según Camus, esta voluntad tenía que ser respetada por un cuerpo legislativo que impidiera a los gobernantes actuar al margen de esta ley y evitara la imposición de cualquier tipo de régimen de dictadura internacional. Añadía que los medios de producción internacionales como el petróleo, el carbón y el uranio son recursos indispensables para todos y que no deberían pertenecer a nadie en particular…

Muchas cosas expresó este gran luchador que fue Camus en sus libros y artículos. Han transcurrido más de 60 años y sus palabras se han evaporado. Ya no tienen sentido.

Jordi Cervelló

Vieuxtemps & Wieniawski

Henri Vieuxtemps (1820-1881) i Henryk Wieniawski (1835-1880), són dos grans noms del violinisme. Qui els coneix al nostre país? Llevat dels que formen part d’aquest col·lectiu, gairebé ningú. Ni tan sols la majoria d’intèrprets d’altres especialitats. Haurien de ser coneguts?, em pregunto. Rotundament sí. No ja pel fet d’havier sigut dos violinistes enormes sinó per les seves composicions, úniques dins del seu gènere.

La seva música, i en especial els concerts per a violí i orquestra, s’escolten amb una certa normalitat en molts països europeus. En el nostre, en canvi, són rareses, sobretot pel que fa a Vieuxtemps. He de dir que el nom de Wieniawski és més internacional, sobretot gràcies al Concurs de Violí que des de l’any 1935 li dedica la seva Polònia natal. L’única opció que tenim d’escoltar els quatre dels concerts que esmentaré a continuació és a través del portal YouTube, on trobem un bon nombre d’interpretacions, a càrrec de grans violinistes del passat, i també de violinistes de generacions més recents.

Vieuxtemps (el violinista de la dreta) i Wieniawski (el del costat esquerra), belga el primer i polonès el segon, es portaven quinze anys però, com s’ha escrit, van morir pràcticament un darrere l’altre. Moltes coincidències m’han portat a escriure aquest article i ajuntar les seves vides artístiques.

Per començar, varen ser dos grans violinistes que van dominar l’escena europea, entre els anys 1850 i bona part de la dècada del 1870. Els dos varen adquirir la seva formació al Conservatori de París, amb dos il·lustres professors belgues: Charles de Beriot i Lambert Massart. Anys més tard, tant Vieuxtemps com Wieniawski van fer escola com a pedagogs, formant un elevat nombre de violinistes. Primer a Sant Petersburg i després a Brussel·les, on Wieniawski va substituir precisament a Vieuxtemps en el conservatori d’aquesta ciutat. Els dos pertanyen, doncs, a l’anomenada “Escola franco-belga”.

Vieuxtemps va escriure sis concerts per a violí i orquestra, essent els núms. 4 i 5 els més divulgats. Wieniawski en va escriure només dos, el segon dels quals es toca sovint, ja sigui en recitals amb acompanyament pianístic o amb orquestra. Resulta curiós que aquestes quatre obres -essencials dins del violinisme- van ser escrites en el mateix moment. El núm. 4 de Vieuxtemps i el núm. 1 de Wieniawski l’any 1853. Mentre que el núm. 5 de Vieuxtemps i el núm. 2 de Wieniawski foren compostos els anys 1861 i 1862, respectivament.

Els quatre concerts són lògicament d’esperit romàntic i els quatre alternen un lirisme de molta expressivitat amb tot un seguit d’invencions tècniques d’alt nivell. L’escriptura de Vieuxtemps és sòlida i d’un cert to operístic, mentre que la de Wieniawski és lleugera i de caràcter eslau. Dos tractaments violinístics que, tot i ser molt diferents, tenen com a comú denominador un “savoir-faire” inqüestionable. Pel que fa a l’escriptura orquestral, compte perquè som davant de dues obres escrites amb un coneixement profund de l’orquestra i en cap cas s’ha d’admetre que són obres escrites per “violinistes”.

Com deia abans, a YouTube trobem molts exemples dels quatre concerts. La majoria d’ells, esplèndids. M’he inclinat per triar les versions de Jascha Heifetz -incomparable, com sempre- per al Cinquè de Vieuxtemps i la de Michael Rabin -violinista mort en circumstàncies dramàtiques- per al Segon de Wieniawski.

Jordi Cervelló

Henri Vieuxtemps (1820-1881) y Henryk Wieniawski (1835-1880) son dos grandes nombres del violinismo. Pero, ¿quién los conoce en nuestro país? Dejando a un lado a los que formamos parte de este colectivo, casi nadie. Ni tan solo los intérpretes de otras especialidades. ¿Habrían de ser conocidos?, me pregunto. Rotundamente sí. No ya por el hecho de haber sido dos violinistas enormes sino por sus composiciones, únicas en su género. 

La música de estos dos artistas, y en especial sus conciertos para violín y orquesta, se escuchan con cierta normalidad en muchos países europeos, mientras que en nuestros lares son obras infrecuentes, sobretodo las piezas de Vieuxtemps. Debo decir que el nombre de Wieniawski debe su internacionalidad al Concurso de Violín que desde el año 1935 le dedica su Polonia natal. La única opción que tenemos Concurso Internacional que desde el año 1935 le dedica su Polonia natal y que la única opción que tenemos para escuchar cuatro de los conciertos a que referiré a continuación es a través del portal de vídeos YouTube, donde se pueden encontrar un buen número de interpretaciones, a cargo de grandes solistas del pasado y también de violinistas de generaciones más recientes.

Vieuxtemps i Wieniawski, belga el primero y polaco el segundo, se llevaban 15 años pero, como se ha escrito, los dos murieron prácticamente uno detrás del otro. Muchas coincidencias me han llevado a escribir este artículo y juntar sus respectivas vidas artísticas.

Para empezar, los dos fueron grandes violinistas que dominaron la escena europea entre 1850 y buena parte de la década de 1870. Los dos adquirieron su formación violinística en el Conservatorio de París, con dos ilustres profesores belgas: Charles de BeriotLambert Massart. Años más tarde, tanto Vieuxtemps como Wieniawski crearon escuela como pedagogos, formando a un elevado número de violinistas. Ambos primero en San Petersburgo y luego en Bruselas, donde precisamente Wieniawski substituyó a Vieuxtemps, en el conservatorio de dicha ciudad. Los dos pertenecen a la llamada “Escuela franco-flamenca”.

Vieuxtemps escribió seis conciertos para violín y orquesta, siendo los nº. 4 y 5 los más divulgados. Wieniawski, por otra parte, escribió dos, el segundo de los cuales se toca con mayor frecuencia, ya sea en recitales con acompañamiento pianístico o con orquesta. Resulta curioso que estos cuatro conciertos -esenciales en el repertorio para violín- fuesen escritos en el mismo momento. El 4º de Vieuxtemps y el 1º de Wieniawski son de 1853. Mientras que el 5º de Vieuxtemps y el 2º de Wienawski son de 1861 y 1862, respectivamente.

Los cuatro conciertos son, lógicamente, de espíritu romántico y los cuatro alternan un lirismo de mucha expresividad, con toda una serie de invenciones técnicas del más alto nivel. La escritura de Vieuxtemps es sólida y de un cierto toque operístico mientras que la de Wieniawski es ligera, muy lírica y de carácter eslavo. Dos tratamientos violinísticos que, aunque sean muy diferentes, tienen como denominador común un “savoir faire” incuestionable. Y en lo que se refiere a la escritura orquestal, debo decir que son obras escritas con un conocimiento profundo de la orquesta y que en ningún caso se admite que sean obras escritas por “violinistas”.

Como decía antes, en YouTube encontramos ejemplos de los cuatro conciertos. La mayoría son interpretaciones espléndidas. Como muestra, me he inclinado por la incomparable versión de Jascha Heifetz del Quinto de Vieuxtemps, i la del malogrado Michael Rabin del Segundo de Wieniawski. 

Jordi Cervelló