El violí i la corda ‘mi’ (2)

Ludwig van Beethoven

Un segon exemple, ja molt més evident que el de Mozart que comentàvem ahir, el tenim en el Concert per a violí i orquestra en Re Major de Beethoven. Aquí parlaré sobretot dels dos primers moviments. Tots sabem com comença l’extens “Allegro ma non troppo” d’aquesta obra única: amb quatre cops de timbal, suaus i misteriosos, en els que les negres estableixen la base rítmica de tot el moviment. Aquests quatre significatius cops precedeixen de la idea inicial, a càrrec de la fusta. Un llarg “tutti” ens porta a l’entrada del solista, que realitza de manera novedosa el seu arpegiat octavat ascendent, per col·locar-se en el registre agut amb l’acord de la dominant. Seguidament, en la tonalitat de Re Major, es presenta per primer cop el tema principal, amb la indicació de “dolce”, de nou en el registre agut (compàs 101). El segon tema, que ja havia aparegut en el compàs 43 a les fustes, apareix ara sublimat pel solista, sempre en la zona alta (compassos 148-150). Són molts els moments màgics que el compositor obté mitjançant els recursos tècnics i expressius més naturals. Un altre gran moment el tenim després d’un “fa natural”, sempre en el registre agut del violí, en el que rememora de nou el tema principal, dins d’un “espressivo” de caràcter celestial (del compàs 298 al 303). Després de la “cadenza” del solista es produeix un dels millors moments: de manera dolça i serena canta la segona idea principal a les cordes greus per col·locar-se de nou en les altures, allargant el tema en un moment d’èxtasi total. Un moment genial en el que el “tempo” queda pràcticament detingut (compassos 521-522). A continuació, després d’una expressiva intervenció del primer fagot, conclou el moviment amb tres acords contundents.

El “Larghetto” que segueix està escrit en la tonalitat de Sol Major i accentua encara més la predilecció de Beethoven pel registre agut. Tot el moviment es desenvolupa dins d’un melodisme espiritual que convida al silenci més absolut. És més, la seva escolta obliga a una respiració continguda per part de l’oient. L’orquestra és mínima. Comença amb la corda sona en “pianíssim”, i amb sordina de primers i segons violins. Un detall molt important a destacar són les entrades de l’orquestra, que seran sempre anacrúsiques. La introducció del “Larghetto” és com una oració, amb els seus 10 compassos sublims i delicats. L’entrada anacrúsica de les dues trompes avisen i anticipen l’entrada del solista. Aqueste, de manera cautelosa i situat en la zona alta de la corda “mi”, comença una sèrie de variacions mitjançant subtils arabescs entretallats per silencis. Arribem al compàs 30 i el violí solista realitza una escala en “fortissimo”, per concloure la poètica primera part del moviment. I aquí entrem en el que podríem anomenar el “centre” del moviment, que per a mi és el centre de tot el concert. El tempo deixa d’existir i el violí solista inicia un passatge cadencial que prepara el gran moment. Aquest, però, es produeix a la dolça i poètica corda “re” del violí solista. El director d’orquestra ni tan sols marca el tempo. És el solista qui es troba immers en un moment d’èxtasi total. Cal deixar-lo en la seva intimitat, limitar les indicacions, i observar  respectuosament un violinista que en aquest moment és en un altre món. Poc a poc arriba el dolç despertar. El solista va abandonant el seu registre per entrar de nou en el terreny agut, amb una suavitat extrema i sota la indicació de “sempre perdendosi”. Canta com ho faría un àngel mentre l’orquestra el recolza amb suaus “pizzicati”, que tenen la finalitat de mantenir el ritme. L’efecte és de màgia total. Però de nou, i ja en el compàs 68, decideix tornar a la corda “re” per cantar de nou el meravellós tema, aquesta vegada amb ornamentacions que, a poc a poc, com si no volgués abandonar el dolç moment, decideix instal·lar-se de nou i de manera progressiva en el registre sobreagut, per cantar amb una delicadesa extrema els dos primeres compassos amb els que s’iniciava el moviment. És el darrer sospir… El nostre cor queda totalment encongit mentre s’escolta el “re” sobreagut. Beethoven dóna per acabat el meravellós somni i, mitjançant un cop sobtat ens porta a la “cadenza” del solista, darrera de la qual i amb la indicació d'”attacca subito il Rondo”, arribarem a l’alegre i rialler moviment final del concert.

Jordi Cervelló

ENLLAÇOS:
Partitura del primer moviment
del Concert per a violí i orquestra de Beethoven
Partitura del segon moviment del Concert

Otro ejemplo ya mucho más evidente que el de Mozart que comentábamos ayor, lo tenemos en el “Concierto para violín y orquesta en Re Mayor” de Beethoven. No podía ser otro. Aquí me extenderé largamente en sus dos primeros movimientos. Todos sabemos como empieza el extenso “Allegro ma non troppo”. Con cuatro insólitos golpes de timbal, suaves y misteriosos, cuyas negras establecen la base rítmica de todo el movimiento. Estos cuatro significativos toques preceden a la idea principal, a cargo de la madera. Un largo “tutti” nos llevará a la entrada del solista, que realiza de manera novedosa su arpegiado octavado ascendente, para colocarse en el registro agudo y  en el acorde de dominante. Seguidamente, y en la tonalidad de “Re Mayor”, se expone por vez primera el tema principal, con la indicación de “dolce”, de nuevo en el registro agudo (compás 101). El segundo tema, que ya aparece en el compás 43 en las maderas, aparecerá ahora sublimado por el solista, siempre en la zona alta (compases 148-150). Son muchos los momentos mágicos que el compositor obtiene mediante los recursos técnicos y expresivos más naturales. Otro gran momento lo tenemos después del largo “fa natural” del violin, siempre en el registro agudo en el que rememora de nuevo el tema principal dentro de un “espressivo” de carácter celestial (compases 298 a 303). Justo después de la “cadenza” del solista se produce uno de los momentos más bellos, cuando de manera dulce y serena, canta la segunda idea principal en las cuerdas graves, para colocarse de nuevo en la zona aguda alargando el tema en un momento de éxtasis total. Un momento genial en el que el “tempo” prácticamente se detiene (compases 521-522). A continuación, tras una expresiva intervención del primer fagot, el movimiento concluye con tres contundentes acordes.

El “Larguetto” que le sigue, escrito en la tonalidad de “Sol Mayor”, acentúa aún más la predilección de Beethoven por el registro agudo. Todo el movimiento se desarrolla dentro de un melodismo espiritual que invita al silencio más absoluto. La orquesta es mínima. Se inicia con la cuerda sola en “pianissimo” y con los primeros y segundos violines en sordina. Un detalle importante a destacar en esta parte son las entradas de la orquesta, casi siempre anacrúsicas. La introducción del “Larghetto” es como una oración, con sus diez sutiles y delicados compases. La entrada anacrúsica de las dos trompas alerta y anticipa la entrada del solista. Éste, de manera cautelosa y colocado en la zona alta de la cuerda “mi”, empieza  sus variaciones mediante sutiles arabescos entrecortados por silencios. Llegamos al compás 30 y el violín solista realiza ahora una escala en “fortissimo”, para concluir  la poética primera parte del movimiento. Llegamos a lo que podríamos llamar el “centro” del movimiento, que para mi es también el centro de todo el concierto. El tiempo deja de existir y el violín solista realiza un pasaje cadencial que prepara el gran momento. Éste se produce en la dulce y poética cuerda “re” del violín solista. El director de orquesta ni tan solo marca el “tempo”; el solista se halla inmerso en un éxtasis total y hay que dejarlo en su intimidad. Poco a poco llega el dulce despertar. El solista va abandonando su registro para entrar de nuevo en el ámbito agudo, con una suavidad extrema y bajo la indicación de “sempre perdendosi”. Canta como lo haría un ángel mientras la orquesta lo secunda con suaves “pizzicati”, con la finalidad de mantener el ritmo. El efecto es de magia total. Pero de nuevo, y ya en el compás 68, decide volver a la cuerda “re” para cantar de nuevo el maravilloso tema, esta vez con ornamentaciones que poco a poco, como si no quisiera abandonar el dulce momento, lo llevan a instalarse de nuevo y de manera progresiva en el registro alto, para cantar con extrema delicadeza los dos primeros compases con los que inició el movimiento. Es el último suspiro…Nuestro corazón queda totalmente encogido mientras se escucha el “re” sobreagudo. Beethoven da por finalizado su maravilloso sueño y a través de un “forte” repentino nos lleva a la “cadenza” del solista tras la cual y con la indicación de “attacca subito il Rondo” nos situará en el alegre y risueño tercer movimiento del Concierto. 

Jordi Cervelló


ENLACES:
Partitura del primer movimiento
 del Concierto para violín y orquesta de Beethoven
Partitura del segundo movimiento del Concierto

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s