Breu història de la música a Rússia (i 2)

Segona part de l’article que vam penjar fa uns dies, on Jordi Cervelló i Caterina Autuori repassen la història de la música a Rússia. Podeu consultar el capítol anterior fent clic en aquest enllaç.

Aleksandr Dargomijski

Aleksandr Dargomijski

Mort Glinka, l’any 1857, apareixerà el seu heureu Aleksandr Dargomijski (1813-1869), que va seguir el camí que va marcar aquell. Aquest compositor ja havia treballat amb Glinka a ‘Una vida per al tsar’ i es va entusiasmar amb la idea de crear una òpera nacional. Va abandonar la seva feina a la Hisenda Pública i va començar a treballar en una òpera inspirada en l’obra Notre Dame de París, de Victor Hugo, que va titular Esmeralda. La seva obra mestra, però, seria Russalka, que va concloure l’any 1855. Més endavant escriuria El convidat de pedra, a partir del text de Puixkin. Es tracta d’una obra adscrita al realisme de l’escola russa clàssica i que accentua la seva independència de tot allò convencional. I va ser precisament a casa de Dargomijski on Mussorgski va coincidir per primer cop amb Mili Balàkirev, Aleksandr Borodín, Nikolai Rimski-Kórsakov i Cesar Cui. Som a les portes de la ‘Nova escola musical russa’, dins d’una estètica pròpia segons la personalitat de cadascú. Era el ‘Grup dels Cinc‘.

Txaikovski, que no figurava en aquest grup, va decidir estudiar música seriosament després d’haver passat uns anys a l’Escola Imperial de Jurisprudència de Sant Petersburg. Va abandonar aquesta tasca per dedicar-se a la música a temps complet. Estudià al Conservatori de Sant Petersburg amb Anton Rubinstein i Nikolai Zaremba. L’any 1865 es va graduar i l’any següent ja era professor del Conservatori de Moscou. Va adaptar les formes occidentals, amb les modificacions pertinents, amb l’objectiu d’aconseguir un estil personal, en el sentit que la seva música no perdés l’essència russa. La seva independència no lligava amb la dels seus contemporanis que formaven el ‘Grup dels Cinc’.

Balàkirev, Cui, Borodín, Mussorgski i Rimski-Kórsakov

D’esquerra a dreta, Balàkirev, Cui, Borodín, Mussorgski i Rimski-Kórsakov

Aquest grup, creat a Sant Petersburg, va estar viu entre els anys 1856 i 1870, i el podem considerar un moviment romàntic rus. Eren músics molt especials. Tant Balàkirev com  Borodín, Cui, Mussorgski i Rimski-Kórsakov, volien una música específicament russa, evitant així imitar la música europea o la que s’ensenyava en els conservatoris. Tenien, però, certs models, com Chopin, Schumann o Liszt. El veritable fons tenia, de totes maneres, un caire oriental, i utilitzaven característiques de la música folklòrica russa en les seves melodies i harmonies. Intentaven, com deia Glinka, reproduir “l’ànima de la música russa“.

Txaikovski, que sentia una admiració especial per Mozart, feia ús de cançons populars russes en alguna de les seves obres, però seguint els esquemes occidentals, sobretot pel que fa a la forma o a les progressions tonals. De fet, no sentia la necessitat de fer una música nacional.

La gran diferència entre Txaikovski i el Grup dels Cinc és que mentre primer es va preparar a fons, la resta no van rebre formació acadèmica. És més, el seu ideòleg, Mili Balàkirev anava en contra dels academicismes, que considerava una amenaça per a la imaginació musical. Tots cinc escrivien en el temps lliure i pràcticament van ser autodidactes, excepte Rimski-Kórsakov, que, quan li van oferir d’ingressar al Conservatori de Sant Petersburg com a professor de composició i d’orquestració, a més de fer-se càrrec de la direcció de la classe d’orquestra, es va haver de preparar a corre-cuita, ja que tenia mancances realment greus. En la seva autobiografia, que porta per títol Diario de mi vida musical, publicat a Barcelona per Josep Janés el 1947, el mateix Rimski-Kórsakov reconeix la manca d’ofici amb les següents paraules: “en aquelles dates no sabia harmonitzar un coral, no havia escrit un sol contrapunt, tenia idees confuses la construcció d’una fuga” i, encara més greu, “ni tan sols sabia el nom dels intèrvals disminuïts o augmentats dels acords (…). Tampoc tenia suficient coneixement de la corda, ni tampoc de les claus que utilitzaven les trompes, les trompetes i els trombons“. Quan va acceptar el càrrec, va començar a preparar-se amb urgència, recorrent fins i tot a Txaikovski, que el va ajudar molt. Li enviava treballs que l’altre corregia. Txaikovski el va recolzar moralment, a més d’admirar la seva perseverança i modèstia. L’esforç va valer la pena ja que Rimski-Kórsakov s’acabaria convertint en un dels més grans instrumentadors de tota Rússia.

Cap al 1870 el Grup dels Cinc es va començar a dispersar. Mussorgski i Rimski-Kórsakov van voler allunyar-se de la influència de Balàkirev, a qui trobaven massa dominador. Cadascú va seguir camins diferents. Paral·lelament es va formar un altre grup, conegut com el Cercle Beliàyev, integrat per músics més joves, que van créixer al costat de Rimski-Kórsakov. Eren Aleksandr Glazunov i Anatol Liadov, als que poc temps després s’hi afegiria també Anton Arenski (1861-1906), personatge molt influent en el desenvolupament de la música russa. Txaikovski, tot i que no en formava part, es va trobar còmode en el nou grup, pel seu enfoc cosmopolita dins del conservatori. El nom venia del mecenes Mitrofan Beliàyev, un important comerciant del ram de la fusta, músic afeccionat i també editor. Eren nous temps.

Txaikovski

Txaikovski

Arribem a final del segle XIX, moment en que apareixen quatre figures inigualables, que portarien la música russa al lloc més elevat. Aleksandr Scriabin (1871-1915), un excel·lent pianista que, a més del Poema de l’èxtasi per a orquestra i del seu Concert per a piano i orquestra, va escriure nombroses obres per a piano sol d’una qualitat única. Cal subratllar que Scriabin hauria de ser molt més conegut. Seguirien dos grans i alhora tan diferents concertistes/compositors: Serguei Rakhmàninov (1873-1943) i Serguei Prokófiev (1891-1953). Tot i les diferències evidents entre l’un i l’altre, tenen en comú una força interior realment extraordinària. A ells hem d’afegir-hi Igor Stravinski (1882-1971), el més revolucionari i polifacètic compositor rus, i Dmitri Xostakóvitx (1906-1975), que amb els seus quinze quartets i quinze simfonies va culminar una aventura única en el camp de la música. Per acabar esmentaríem Aram Khatxaturian, compositor armeni nascut a Tiflis i autor d’un Concert per a violi i orquestra, basat en el folklore armeni, d’un dinamisme i originalitat que l’han convertit en una obra imprescindible del repertori per a violí i orquestra.

Nosaltres coneixem la música russa, gràcies als noms de sempre. Però hi ha hagut i hi ha altres músics excel·lents. Per exemple, Nikolas Miaskowsky, Aleksandr Sérov -que es va iniciar primer com a crític musical-, Georgui Conus -expert en instrumentació i autor també d’un Concert per a violí i orquestra del que Jascha Heifetz en va fer una versió memorable-, o Dmitri Kabalevski, que a més de compositor va destacar com a pianista i director d’orquestra.

Jordi Cervelló i Caterina Autuori

BREVE HISTORIA DE LA MÚSICA EN RUSIA (y 2)

Para leer la primera parte del artículo, clicar este enlace.

Muerto Glinka en 1857, aparece su heredero, Alexander Dargomyski (1813-1869), que siguió el camino marcado por aquél. Este compositor ya había trabajado con Glinka en “Una vida por el zar” y se entusiasmó con la idea de formar una ópera nacional. Abandonaría su trabajo en la Hacienda Pública y comienzaría a trabajar en una ópera inspirada en “Notre Dame de París” de Victor Hugo: “Esmeralda”. Su obra maestra fue “Russalka”, que terminó en 1855 y más adelante escribiría “El invitado de piedra” según el texto de Don Juan de Pushkin, obra adscrita al realismo de la escuela de la rusa clásica y acentúa su independencia de todo lo convencional. Y fue precisamente en casa de Dargomyski donde Mussorsgki encuentraría por primera vez a Mily Balakirev, Alexander Borodin, Rimsky Korsakov y Cesar Cui. Estamos en las puertas de la Nueva Escuela Nacional Rusa, dentro de una estética que siguieron según la personalidad de cada uno de ellos. Era el llamado “Grupo de los Cinco”.

Tchaikovsky, que no figuraba en este grupo, decidió estudiar música seriamente después de haber pasado unos años en la ‘Escuela Imperial de Jurisprudencia de San Petersburgo’. Abandonó este trabajo para dedicarse a la música a tiempo completo. Estudiaría en el Conservatorio de San Petersburgo con Anton Rubinstein y Nikolai Zaremba. Se graduó en el año 1865 y al año siguiente sería ya profesor en el Conservatorio de Moscú. Adaptó las formas occidentales con las pertinentes modificaciones, con el fin de conseguir un estilo personal en el sentido que su música no perdiera la esencia rusa. Su independencia no ligaba con la de sus contemporáneos, que formaban parte del ‘Grupo de los Cinco’.

Dicho grupo fue creado en San Petersburgo y estuvo en activo entre 1856 y 1870. Se puede considerar como un movimiento romántico ruso. Eran músicos muy especiales. Tanto Balakirev como Borodin, Cui, Mussorsgki y Rimski Korsakov querían una música específicamente rusa, evitando imitar la música europea o la que se enseñaba en los Conservatorios. Sin embargo tenían ciertos modelos como Chopin, Schumann y Liszt, pero el verdadero fondo tenía cierto aire oriental utilizando características nativas sobre la melodía, la armonía, de la música folklórica rusa tanto de la parte central como oriental…intentar reproducir como decía Glinka “el alma de la música rusa”.

Tchaikowski que sentía una gran admiración por Mozart, utilizaba canciones populares rusas en alguna de sus obras pero siguiendo los esquemas occidentales sobre todo en lo que se refiere a la forma o las progresiones tonales. De hecho no sentía el problema de componer una música nacional. Pero la gran diferencia fue que mientras Tchaikowski se preparó a fondo, ninguno del “Grupo de los Cinco” recibió  formación académica. Es más, el que llevaba el grupo, Mily Balakirev, iba contra los academicismos que consideraba como una amenaza para la imaginación musical. Además, todos escribían a tiempo libre y prácticamente fueron autodidactas excepto Rimski que cuando se le ofreció ingresar en el Conservatorio de Sant Petersburgo como profesor de composición y orquestación además de director de la clase de orquesta tuvo que prepararse urgentemente ya que tenía unas deficiencias teóricas realmente graves. En su autobiografía “Diario de mi vida musical” publicado en Barcelona por Josep Janés el año 1947, él mismo reconoce su falta de oficio con las siguientes palabras:  “en aquella época no sabía armonizarun coral, no había escrito un solo contrapunto,  tenía ideas confusas sobre la construcción de una fuga” y todavía más grave “ni tan solo sabía el nombre de los intérvalos disminuidos o aumentados de los acordes exceptuando el acorde perfecto…tampoco tenía conocimientos suficientes  de la cuerda así como de las claves que utilizaban las trompas, trompetas o trombones…”.

Al aceptar el cargo y prepararse con toda urgencia acudió a Tchaikowski que lo ayudó corrigiéndole los trabajos que le iba mandando. Tchaikowski lo estimulaba y admiraba por su perseverancia y modestia. Sin duda que su esfuerzo en aprender tanta información valía la pena ya que Rimski se convertiría en uno de los “grandes instrumentadores”  de todo Rusia. 

Hacia el año 1870 el “Grupo de los Cinco” se comienza a dispersar. Mussorsgki y Rimski Korsakov quisieron alejarse de la influencia dominadora de Balakirev y los Cinco siguieron por caminos distintos. Sin embargo se formó otro grupo conocido como “Círculo Beliáyev”  formado por compositores más jóvenes y que crecieron al lado de Rimski. Eran Alexander Glazounov,  Anatole Liadov y poco más tarde también Anton Arenski, muy influyente en el desarrollo de la música rusa. Tchaikowski, todo y que no formaba parte del Círculo se sentía cómodo con ellos por su enfoque  cosmopolita  dentro del Conservatorio. El Círculo tenía el nombre del mecenas Mitrofán Beliáyev, un importante comerciante del campo de la madera, músico aficionado y también editor. Eran nuevos tiempos.

Llegamos a finales del siglo XIX en el que aparecen cuatro grandes figuras inigualables y que llevarían la música rusa a su máximo esplendor: Alexander Scriabin ((1871-1915) un excelente pianista que además del conocido “Poema del éxtasis” para orquesta y de su “Concierto para piano” compuso numerosas piezas para piano solo de una calidad extraordinaria. Quiero subrayar que su obra . en especial la de piano solo – debería ser mucho más conocida. Siguen los también dos grandes pianistas y compositores Sergei Rachmaninov (1873-1943) y Sergei Prokofiev (1891-1953) autores totalmente diferentes per ambos con una fuerza interior enorme para llegar con Igor Stravinsky (1882-1971), el más revolucionario y polifacético de todos los autores rusos. Este momento extraordinario culmina con la obra de Dmitri Shostakovich (1906-1975) autor de numerosas obras destacando sus 15 sinfonías y sus 15 cuartetos de cuerda.

Pero además me place nombrar al armenio Aram Katchaturian nacido en Tiflis que escribió un concierto para piano y otro para violín, este último de un color folklórico único y que en el día de hoy es una obra que se interpreta con frecuencia además de ser un Concierto indispensable sea en los Conservatorios que en los Concursos. Los autores rusos de estas últimas décadas son conocidos en todo el mundo pero hay otros que merecen ser citados  y que han compuesto obras excelentes muy conocidos y apreciados en Rusia. Por ejemplo Nikolas Miaskowsky, Alexander Sérov, Georgui Conus un experto en instrumentación y que cuenta con un virtuosístico Concierto para violín y orquesta que cuenta con una memorable versión discográfica de Jascha Heifetz y Dmitri Kabalesky que fue profesor de piano, compositor y director de orquesta.

Jordi Cervelló y Caterina Autuori

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s