Sobre “la corrida”

TOROS Cavall i braus
La meva vida és la música. El meu violí amb el seu timbre celestial. El violí com a moble i construït amb tota cura i delicadesa. Una forma perfecta que amb el pas dels anys no ha variat. Admiro tot el que es construeix per fins estètics com admiro l’artesania ben feta. Però no suporto la destrucció, les guerres i guerrilles, les baralles com trencar objectes pel sol motiu de trencar-los. Admiro el respecte pels altres incloent els animals. El fet de ser nosaltres éssers racionals no ens dóna cap dret a fer mal als irracionals. Vivim per casualitat i no som superiors també per casualitat? Abusar de la nostra superioritat vers els éssers irracionals no s’hauria de fer ja que ells també tenen dret a viure. Ells no ho saben però nosaltres sí que ho sabem. Resulta, però, que la nostra superioritat fa que estiguin sota les nostres ordres i fem amb ells el que volem, tot i que existeixen unes normes per respectar-los i no fer-los patir. Malauradament vivim en un país on aquestes normes no es respecten, com si no existissin. Com puc viure en un país on el toro de lídia és un símbol? Que és patrimoni cultural com ho són també la música o la pintura?

Els toros creixen i viuen en un espai verd, ampli i lluminós, viuen feliços, però de sobte arriba el que serà per a ells un veritable infern. Serà el dia en que un gran camió de transport, amb diverses gàbies transversals, s’ompli de toros col·locats individualment. Ja hauran caigut en la primera trampa i començarà el recorregut que pot ser llarg. Comença l´infern. D’Andalusia fins a qualsevol punt d’Espanya. També són transportats en tren, i fins i tot en avió, com per exemple a països llunyans com Veneçuela. Arriben enrampats, adolorits i marejats havent perdut entre 60 o 70 quilos de pes. Un cop al lloc de destí, a la plaça corresponent, se’ls dóna menjar i aigua per tal de recuperar el pes perdut. Són pocs dies fins que arriba el moment. El gran moment. Unes 24 hores abans de la corrida els tanquen en un habitacle fosc, on els “preparen”. Preparar vol dir “retallar” i “llimar” les banyes, el que en termes taurins es diu “afeitado”, els colpegen amb sacs de sorra als testicles i als ronyons, els hi posen grassa i vaselina als ulls per dificultar la visió i a les potes se’ls posa una substància que produeix una forta picor per impedir que s’estiguin quiets. No segueixo ara i ho faré més endavant.

Foto de bastatauromaquia.wordpress.com

Foto de bastatauromaquia.wordpress.com

He de dir que no he vist mai cap corrida. A casa meva i amb l’ambient musical que respiràvem consideràvem la corrida com l’altra cara de la medalla.

Quan per casualitat observo les imatges d’una corrida en un dels canals estatals (la corrida té el privilegi de ser emesa per les dues cadenes principals) canvio de canal immediatament. La meva sensibilitat és contrària al que s’està veient. Segons el nostre Govern i les principals televisions del país es tracta de “la gran fiesta española”, que cal difondre amb tot detall. Estem en un país on l’espectacle taurí es considera un “art”. Des de fa temps, el Ministerio de Cultura considera “la corrida” un espectacle cultural i la tauromàquia està reconeguda com una “disciplina artística”. També des de fa anys, el Ministerio entrega anualment Medalles d’Or als “matadors” de toros amb el lema “Medalla de oro en las Bellas Artes”, és a dir, com les medalles atorgades a pintors, arquitectes, actors o directors de cine, promotors de concerts o músics.

Darrerament vaig tenir ocasió de veure per internet una fotografia sobre un dels premiats per la seva tasca. Es tractava d’un ramader especialista en toros de lídia tractats i alimentats com a membres de la família. L’acte d’entrega estava presidit pel rei Felip i la seva esposa amb l’inevitable ministre Wert. El lloc era el Palacio del Pardo. Doncs bé, el rei va dedicar, segons vaig poder llegir, les següents paraules al popular ramader: “Sabemos que España no progresará sin vosotros. Nos habéis enseñado que sin cultura no hay progreso”. També va rebre la medalla d’or el torero Manuel Benítez conegut com El Cordobés. Possiblement el rei Felip com també el seu pare no saben que “Belles Arts” són, més o menys, “un conjunt de disciplines que tenen per objecte l’expressió de la bellesa mitjançant el color, la forma, el so, el llenguatge i el moviment”.

Les paraules del monarca han estat pronunciades per un rei del segle XXI que considera la “corrida” una tradició que cal respectar, mantenir i que ha de figurar entre les habituals disciplines artístiques.

Foto de farodevigo.es

Foto de farodevigo.es

Jo només sé una cosa: un país on un acte barbàric d’aquesta naturalesa estigui equiparat a la cultura, no és el meu país. Considero molt greu incloure la corrida i els seus artífex en un col·lectiu on figuren altres persones vinculades a la cultura, com és el meu cas. Tenint en compte que aquesta mena d’espectacle infame és deficitari i ha de rebre ajudes del Govern central per subsistir, gràcies a ministres com el senyor Wert -que va declarar: “Adoptaremos las medidas para la puesta en valor de los toros como bien cultural”-, la meva condemna és absoluta. Paraules semblants va pronunciar el mateix Juan Carlos arran de la seva presència a la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. El passat mes de maig hi va anar tres cops acompanyat de la seva filla Elena, a qui li agraden molt els toros. Llegeixo en un diari que el monarca no va voler seure al Palco Real que hi ha reservat a la famosa plaça sinó que va voler situar-se a la barrera, en part per caminar menys però sobretot per contemplar la corrida el més aprop possible. Diu que ho fa “per gaudir de l’espectacle en un lloc més proper”. I això m’ha fet pensar en alguns concerts especials on actua un gran virtuós. Molts aficionats a la música adquireixen entrades el més a prop possible de l’escenari, per poder contemplar el famós artista interpretant Beethoven o Brahms. Veure les seves mans i els continus canvis de la seva expressió facial.

EFE/Casa de S.M. el Rey /Borja Fotógrafos.

EFE/Casa de S.M. el Rey /Borja Fotógrafos.

D’altra banda, com és ben conegut, l’historial de l’ex-monarca de pel que fa a la compassió vers els animals es nul. Es més, li agradava matar. Li agradaven els safaris i matar el que fos. La darrera prova que va aparèixer a la llum pública -en una fotografia que va donar la volta a mig món- va ser la mort d’un pobre elefant, abatut a poca distància. D’això en dic covardia, a més de considerar-ho un acte irracional. L’elefant no volia atacar ni tan sols defensar-se. Joan Carles en canvi el volia matar i ho va fer. I a sobre amb un sentiment de satisfacció. M’agradaria preguntar-li quants trets varen necessitar per abatre l’elefant. M’imagino que, essent un animal tan gran, foren 15 o 20.

Jordi Cervelló

SOBRE “LA CORRIDA”

Mi vida es la música. Mi violín con su timbre celestial. El violín como tal es un mueble construido con mucho cuidado y delicadeza. Una forma perfecta que con el paso de los años no ha variado. Admiro todo lo que es construir para fines estéticos como admiro la artesanía bien hecha. Pero no soporto la destrucción, las guerras y guerrillas, las peleas así como la destrucción de edificios de época, objetos… Admiro el respeto hacia los demás incluyendo a los animales. Son también seres vivos. El hecho de que nosotros seamos racionales no nos da ningún derecho a infligir daño a los animales. Vivimos por casualidad y somos superiores también por casualidad. Abusar de nuestra superioridad hacia los seres irracionales no tendría que ser ya que ellos también tienen derecho a la vida. Ellos no lo saben pero nosotros sí que lo sabemos. Pero resulta que nuestra superioridad hace que estén bajo nuestras órdenes y hacemos con ellos lo que queremos, aunque existen unas normas para respetarlos y no hacerlos sufrir.

Desgraciadamente vivimos en un país donde estas normas no se respetan. Como si no existieran. ¿Cómo puedo yo vivir en un lugar donde el toro de lidia es un símbolo? Donde la corrida de toros se considera patrimonio cultural como lo pueden ser la música y la pintura.

Los toros crecen y viven en un espacio verde, amplio y luminoso. Están felices pero… un buen día se acaba esa feliz normalidad y de repente comienza el infierno para ellos. Es el día en el que aparece un gran camión de transporte con diversas jaulas transversales que se llena de toros colocados individualmente. Los toros suben casi siempre a la fuerza. Algo cambia. Les entra miedo pero deben obedecer. Una vez colocados en sus jaulas empieza el recorrido. Un recorrido sin retorno. Un recorrido hacia la muerte segura. Serán horas de viaje de Andalucía a cualquier punto de España. También son transportados en tren e incluso en avión, a un país lejano como es Venezuela, por ejemplo. Llegan a su destino sufriendo calambres, doloridos y mareados habiendo perdido entre 60 o 70 kilos de peso. Una vez en el destino previsto, en la plaza correspondiente se les da comida y agua para recuperar el peso perdido. Serán pocos días hasta que llegue el momento. El gran momento. Unas 24 horas antes de la corrida los encierran en un habitáculo oscuro que es donde los “preparan”. La trampa a la que se ven sometidos es de gran dureza. Ante todo les recortan y liman los cuernos que en términos taurinos lo llaman “afeitado”. Les golpean con sacos de arena en los testículos y los riñones, les untan los ojos con una especie de grasa y vaselina para dificultar la visión y en las patas se les pone una substancia que produce un fuerte escozor para impedir que estén quietos. No sigo ahora y lo haré más adelante.

Cuando por casualidad observo imágenes de una corrida en uno de los canales estatales (la corrida tiene el privilegio de ser emitida por las dos cadenas principales) cambio de canal inmediatamente. Mi sensibilidad es contraria a lo que estoy viendo en un momento brevísimo. Según nuestro gobierno se trata de una tradición considerada como “la gran fiesta española”, que merece ser difundida con todo detalle, ya que es considerada como un “arte”. Desde hace ya tiempo el Ministerio de Cultura considera “la corrida”  un espectáculo cultural y la tauromaquia está reconocida como “disciplina artística”. También desde hace años, el Ministerio entrega anualmente Medallas de oro a los “matadores” de toros bajo el lema “Medalla de oro en las Bellas Artes”. Es decir, los matadores de toros estan al mismo nivel que las medallas que se entregan a pintores, arquitectos, actores, directores de cine, promotores de conciertos o músicos.

No hace mucho tuve ocasión de contemplar por internet una fotografía sobre uno de los premiados por su labor. Se trataba de una ganadero especialista en toros de lidia, tratados y alimentados con máximo esmero. El acto de entrega estaba presidido por el rey Felipe y su esposa, junto al inevitable ministro Wert. El lugar era el Palacio de el Pardo. Pues bien, el rey Felipe dedicó, según pude leer, las siguientes palabras al popular ganadero: “Sabemos que España no progresará sin vosotros. Nos habéis enseñado que sin cultura no hay progreso”. También recibió la medalla de oro el torero Manuel Benítez conocido como “El cordobés”. Posiblemente el rey Felipe al igual que su padre no saben que “Bellas Artes” es “un conjunto de disciplinas que tienen por objeto la expresión de la belleza mediante el color, la forma, el sonido, el lenguaje y el movimiento”.

Las palabras del monarca han sido pronunciadas por un rey del siglo XXI, que considera “la corrida” una tradición que merece ser respetada, mantenida y que debe figurar entre las habituales disciplinas artísticas.

Pienso que un país donde una acto barbárico como éste se equipara a la cultura no es mi país. Considero muy grave incluir la corrida dentro de un colectivo donde figuran personas vinculadas a la cultura como yo. Teniendo en cuenta además que este espectáculo en el que se tortura, se derrama sangre y se mata es deficitario y debe subsistir gracias a ministros como el señor Wert que ha declarado: “Adoptaremos las medidas para la puesta en valor de los toros como bien cultural”, mi condena es total. También algo así pronunció el señor Rubalcaba en una reunión que mantuvo con matadores de toros.

Por otra parte, las palabras del rey Felipe no nos deben extrañar si pensamos en el ejemplo de su padre, a quien le gustan los safaris y de quien ha quedado una fotografía que ha dado la vuelta al mundo. En la foto se observa al rey anterior muy satisfecho, una acompañante y el elefante abatido en una posición que produce tristeza e indignación. Me gustaría preguntar a su padre cuantos tiros fueron necesarios hasta darle muerte. Imagino que no menos de 15 o 20, tratándose de un animal de grandes dimensiones. Es simple curiosidad. Pero todo forma parte de lo mismo: una total y absoluta falta de piedad hacia unos seres vivos considerados inferiores y utilizados como entretenimiento y la diversión de algunas personas. Y lo que es peor, en el caso de la corrida, equiparada a las verdaderas disciplinas artísticas.

Jordi Cervelló

Un pensament sobre “Sobre “la corrida”

  1. Lo digo en castellano, soy sudaca…¿Quien se divierte viendo masacres mierdosas de este estilo?…Solo un imbecil o un malparido….O algun turista americano que leyo a Hemmingway…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s