Els batecs del cor en Beethoven

Va incloure Beethoven batecs del seu cor en la seva música?

Aquest era l’encapçalament de l’article publicat a La Vanguardia Digital el 9 de gener, dins l’apartat de ‘Vida’. Els autors eren diversos investigadors nord-americans de les universitats de Mitxigan i Washington. Ho va explicar un dels investigadors, Joel Howell, en l’edició digital del diari The Daily Mail.

Diuen que la música de Beethoven pot haver estat sentida en el seu cor, tant en sentit figurat com físicament. Afirmen que l’arítmia cardíaca que patia el músic amb el seu batec regular pot haver influït en els ritmes irregulars i desequilibrats del compositor. Esmenten algun exemple d’obres per a quartet de corda. És evident que el títol de l’article em va cridar l’atenció però no em va estranyar. Crec que la majoria de compositors, de manera inconscient, escolten el seu interior, i de manera especial el batec del cor, que de fet és el nostre pols. Aquest no para mai, i ha de ser regular. És una espècie de metrònom que pot anar més o menys accelerat, però sempre dins d’una freqüència. Quan la freqüència no és regular vol dir que hi ha alguna arítmia que cal vigilar. És molt fàcil que Beethoven, a més de la seva sordesa patís també de batec irregular, i que de manera inconscient però també instintiva l’aprofités per la seva música.

De totes formes jo crec que aquesta “característica” es va produir quan Beethoven tenia una edat avançada. I ho dic pel següent. Als primers anys del segle XIX, va escriure obres capdals. Les Simfonies núms. 5 i 6 i el Concert per a violí i orquestra. Les simfonies són d’un simetrisme rítmic absolut, sobretot la Cinquena i el Concert de violí. D’aquesta darrera obra he de fer un comentari sobre el seu primer moviment, Allegro ma non troppo, el més extens de l’obra, que mereix una reflexió.

Som davant d’una obra única, ja sigui d’inspiració com de perfecció formal. Al seu inici ja deixa clara la seva voluntat. El timbal tot sol estableix el ritme, que perdurarà durant tot el moviment. És realment tota una innovació haver confiat a l’instrument l’inici de l’obra. Quatre cops suaus de timbal introdueixen la gran obra. Mai s’havia vist fins aquell moment. Aquests tocs de timbales seran com un leitmotiv de tot el moviment, que utilitzarà també en altres dinàmiques.

Però anem al ‘perquè’ escull precisament el timbal. A més de centrar el ritme, hi ha una qüestió que és definitiva. Estic segur que Beethoven volia imitar el batec del cor i el timbal era l’únic instrument que podia fer-ho. El timbal, utilitzat en piano, com fa Beethoven, és el que més s’hi assembla. Cap més instrument és apte per fer-ho. Els quatre cops en piano donen la impressió que venen de dintre amb un toc entre misteriós i interrogatiu. Genial! Després de la seva entrada dóna pas a l’orquestra que inicia l’obra amb el meravellós primer tema. Però el timbal és a qui correspon la base rítmica que sempre i durant tot el moviment està basada en quatre negres o corxeres. Beethoven en aquesta obra ja va fer servir el batec del seu cor per una qüestió rítmica però també per una qüestió de so, purament musical que contrastés amb la resta de l’orquestra.

BEETHOVEN - Concert de violi (inici)

Quan vaig llegir el títol de l’article de La Vanguardia vaig pensar de seguida que potser podia referir-se al que acabo d’apuntar. Beethoven compon el concert el 1806, mentre que les al·lusions als quartets de corda pertanyen a obres posteriors. No dubto que Beethoven hagi aprofitat la seva arítmia per desequilibrar algun passatge, però vull deixar clar que el gran compositor alemany ja molt abans, quan tenia 37 anys i va compondre el concert de violí, va sentir l’impuls, l’absoluta necessitat d’imitar el cor, però de manera regular, com ja havia fet amb les simfonies esmentades.

A vegades jo mateix em poso la mà al cor i, pensant en el concert, sento clarament la commovedora lliçó de Beethoven. Però amb l’entrada del segon moviment, el gran compositor opta per una actitud contrària. Aquest meravellós moviment desposseït de ritme, és un cant celestial amb un instrument solista enfilat al registre agut, sense pes i d’un refinament suprem.

Jordi Cervelló

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=zJw4M6I-4CU]

¿INCLUYO BEETHOVEN LATIDOS DE SU CORAZON EN SU MUSICA?

Este es el título de un artículo publicado en La Vanguardia Digital del 9 de enero pasado, dentro del apartado Vida. Son sus autores varios investigadores norteamericanos de las Universidades de Michigan y Washington. Lo explicó uno de los investigadores, Joel Howell, en la edición digital de The Daily Mail.

Dicen que la música de Beethoven pudo haber sido sentida en su corazón tanto si hablamos de manera figurada como físicamente. Afirman que la arritmia cardíaca que padecía el músico, con su latido regular, pudo haber influido en ritmos irregulares, desequilibrantes. Y ponen como ejemplo algunas obras para cuarteto de cuerda. 

Es evidente que el título del artículo me llamó la atención, aunque no me extrañó. La gran mayoría de compositores escuchan de manera inconsciente en su interior y de manera especial los latidos del corazón, que es de hecho nuestro pulso. Este no para nunca y tiene que ser regular. Es una especie de metrónomo que puede ir más o menos acelerado pero siempre dentre de una misma frecuencia. Cuando la frecuencia es irregular denota que hay una arritmia que se debe controlar. 

Es muy fácil que Beethoven también sufriera latidos irregulares debido a su sordera, y que de manera inconsciente pero también instintiva los aprovechara para su música. De todas formas esta “característica” posiblemente se produjo cuando Beethoven tenía ya una edad avanzada. Lo comento por lo siguiente. En los primeros años del siglo XIX escribió tres obras de capital importancia: las sinfonías 5 y 6, y el Concierto para violín y orquesta. Las sinfonías son de un simetrismo rítmico absoluto, y especialmente la Quinta y el Concierto de violín.

A propósito de esta última obra, quisiera hacer un comentario que merece una reflexión sobre el primer movimiento, Allegro ma non troppo, el más extenso del concierto. 

Es una obra única, tanto de inspiración como de perfección formal. Ya en su inicio deja clara su voluntad. El timbal “a solo” establece el ritmo que perdurará en todo el movimiento. Es realmente una innovación haber confiado el inicio de la obra y del movimiento a un instrumento de percusión. Cuatro suaves golpes de timbal introducen la pieza, algo nunca visto hasta ese momento. Esos cuatro golpes de timbal serán como un leitmotiv en todo el movimiento, y los utilizará también en otras dinámicas. Pero vamos al “porqué” precisamente el timbal. Además de centrar el ritmo, hay una cuestión que es definitiva. Estoy seguro que Beethoven quiso imitar el latido del corazón y el timbal es el único instrumento capaz de hacerlo. El timbal utilizado en “piano”, como hizo Beethoven, es el que más se asemeja a dicho latido. Ningún otro instrumento es apto para hacerlo. Los cuatro golpes en piano nos dan la impresión que vienen de dentro, con su toque misterioso e interrogativo. ¡Genial! Tras su entrada da paso a la orquesta que inicia un maravilloso tema. Pero sigue siendo el timbal quien ejerce el control y la base rítmica de cuatro notas, sean negras o corcheas, se mantiene durante todo el movimiento. 

Beethoven en esta obra ya se sirvió de los latidos de su corazón para una cuestión rítmica, pero también por un tema del sonido. Un efecto puramente musical que contrastara con el resto de la orquesta. 

Cuando leí el artículo de La Vanguardia pensé en seguida que igual se podía referir a lo que acabo de apuntar. Beethoven escribió su concierto en 1806, mientras que las alusiones a los cuartetos pertenecen a obras posteriores. No pongo en duda que el compositor aprovechara su arritmia para desequilibrar algún pasaje, pero quiero dejar bien claro que a los 37 años, cuando escribió el concierto, sintió el impulso y la necesidad de imitar los latidos del corazón, pero de manera regular. También lo hizo con las sinfonías que comentaba anteriormente. 

Hay ocasiones en que yo mismo me pongo la mano en el corazón y pensando en el Concierto para violín y orquesta siento claramente la conmovedora lección de Beethoven. El concierto continúa con un segundo movimiento de gran misticismo, y Beethoven, lejos de tener algún tipo de preocupación rítmica, opta por una actitud contraria. Este maravilloso movimiento, desposeído de ritmo, es un canto celestial con el instrumento solista, que canta en el registro agudo, sin peso y con un refinamiento supremo. 

Jordi Cervelló

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s