El Concert per a piano de Gershwin

Gershwin al piano

George Gershwin és un dels compositors més emblemàtics dels Estats Units. Era de la generació dels Copland, Barber, Piston, etc., i va ser el creador de la gran òpera nord-americana Porgy and Bess, una veritable obra d’art. El seu catàleg és molt singular i diferent al d’altres autors. Conté nombroses i molt belles cançons, obres escèniques i teatrals, música de films i també música simfònica, que ocupa un lloc molt concret.

Quan tenia 21 anys va compondre un quartet de corda, que més tard estrenaria el Juilliard Quartet. La famosa Rhapsody in blue, per a piano i orquestra, va ser escrita l’any 1924, i el 1926 escriuria el poema simfònic Un americà a París. La Segona Rapsòdia per a piano apareixerà el 1931, com a encàrrec de la Simfònica de Boston, i l’any 1934, les Variacions sobre ‘I Got Rhythm’. La seva gran òpera en tres actes, Porgy and Bess, va ser escrita l’any 1935.

Aquest article el vull dedicar, però, al seu Concert per a piano i orquestra. Escrit l’any 1925, va servir-li per adquirir un mestratge molt sòlid pel que fa a l’orquestració, a més de ser una obra representativa de l’anomenat “jazz simfònic”.

George Gershwin va néixer a Nova York el 1898, i va morir prematurament el 1937. Era fill d’immigrants russos jueus, originaris de Sant Petersburg. El seu pare es deia Morris Gershovitz, i la mare Rose Bruskin. Van emigrar als Estats Units vers l’any 1890, i es varen casar el 1895. El seu pare va canviar el seu cognom per Gershwin. El germà de George, Ira, va néixer dos anys abans que ell, i com és sabut va convertir-se en el principal lletrista de la majoria de les seves cançons i comèdies musicals. Gairebé sempre estaven junts i sintonitzaven a la perfecció.

La carrera de pianista de George Gershwin va començar als 16 anys en un establiment de partitures conegut amb el nom de Tin Pan Alley. Allà era pianista demostrador i difusor de temes de caràcter popular. De la seva habilitat depenia l’èxit de les peces, per a ser interpretades i cantades en llocs de bona audiència. L’any 1915 Gershwin seguia les lliçons pianístiques de Hambitzer, qui va aconsellar-li que reforcés la part teòrica amb un músic excel·lent provinent d’Hongria: Edward Kilenyi. Amb ell, analitzaria obres fonamentals d’autors com Beethoven, Haydn, Debussy o Richard Strauss, i sobretot aprofundiria en l’harmonia, els intervals irregulars, la transposició i la instrumentació.

La famosa Rhapsody in Blue es va estrenar el 1924 en un concert que va generar molta expectació: entre el públic hi havia grans noms d’intèrprets, compositors i directors d’orquestra: Jascha Heifetz, Fritz Kreisler, Serguei Rakhmàninov, Leopold Stokowski, Igor Stravinski, Ernst Bloch, Moriz Rosenthal…

El Concert en Fa per a piano i orquestra va ser estrenat només un any més tard: el 3 de desembre de 1925. Fou dirigit per Walter Damrosch, amb l’Orquestra Simfònica de Nova York i el mateix George Gershwin al piano. Era una obra molt compromesa i d’envergadura, fet que va obligar Gershwin a trobar un lloc tranquil i silenciós als afores de Nova York per a escriure-la. La composició del concert es va allargar tot l’estiu i la va acabar a final de setembre. Aquesta és la gran obra concertant de Gershwin, on adapta un llenguatge musical inèdit a la forma rigurosa del concert. Tot això dins d’una escriptura lliure i flexible.

Hi ha molts enregistraments d’aquesta composició, a càrrec de grans pianistes. Entre les primeres versions d’aquesta obra, en trobem dues que van impactar força: la d’Oscar Levant i la de Leonard Pennario. Després en vindrien d’altres. Entre les més recents, m’he decidit per una que trobo realment bona. És a càrrec del pianista canadenc Marc-André Hamelin, amb l’Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, dirigida per Leonard Slatkin.

Jordi Cervelló

.
EL CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA DE GERSHWIN

George Gershwin es uno de los compositores más emblemáticos de los Estados Unidos. Pertenecía a la generación de los Copland, Barber, Piston, etc. y fue el creador de la gran ópera norteamericana con ‘Porgy and Bess’, una verdadera obra de arte. Su catálogo es muy singular y distinto al de otros autores. Contiene numerosas y muy bellas canciones de corte ligero, obras escénicas y teatrales, música de películas y también piezas sinfónicas que ocupan un lugar muy concreto.

Cuando tenía 21 años ya escribió un cuarteto de cuerda, que estrenaría el Juilliard Quartet. La famosa Rhapsody in Blue, para piano y orquesta, fue escrita en 1924 y en 1926 escribiría el poema sinfónico ‘Un americano en París’. Su ‘Segunda Rapsodia para piano’ aparecerá en 1931 como encargo de la Sinfónica de Boston, y en 1934 las ‘Variaciones sobre I Got Rhythm’. Su gran ópera en tres actos ‘Porgy and Bess’ es de 1935.

El Concierto para piano y orquesta en Fa, que es la obra que destaco en este artículo fue compuesto en 1925, y le sirvió para adquirir un oficio muy sólido en lo que se refiere a la orquestación, además de ser una de las partituras más representativas del llamado “jazz sinfónico”.

Gershwin nación en Nueva York en el año 1898 y murió prematuramente en 1937. Era hijo de inmigrantes judíos rusos de San Petersburgo. Su padre se llamaba Morris Gershovitz y la madre Rose Bruskin. Emigraron a Estados Unidos hacia 1890 y contrajeron matrimonio cinco años más tarde, en 1895. Su padre cambió su apellido por el de Gershwin. El hermano de George, Ira, nación dos años antes y como es sabido fue el principal letrista de sus canciones y obras escénicas. Casi siempre estaban juntos, con una sintonía total.

La carrera como pianista de George Gershwin empezó a los 16 años, en un establecimiento de partituras conocido con el nombre de Tin Pan Alley. Gershwin era pianista demostrador y difusor de temas musicales de carácter popular. De su habilidad dependía el éxito de las piezas, que posteriormente serían interpretadas y cantadas en lugares de buena audiencia.

En 1915 Gerhswin seguía las clases de piano del profesor Hambitzer, quien le aconsejó que reforzara la parte teórica con un músico excelente procedente de Hungría: Edward Kileny. Con éste, analizaría obras fundamentales de autores como beethoven, Haydn, Debussy o Richard Strauss. Pero sobretodo profundizaría en la armonía, los intérvalos irregulares, la transposición y la instrumentación.

La famosa ‘Rhapsody in Blue’ se estrenó en 1924, en un concierto que generó mucha expectación, ya que entre el público se hallaban intérpretes, compositores y directores de orquesta: Jascha Heifetz, Fritz Kreisler, Sergei Rachmáninov, Leopold Stokowski, Igor Stravinsy, Ernst Boch, Moriz Rosenthal…

El ‘Concierto en Fa’ para piano y orquesta fue estrenado al año siguiente, el 3 de diciembre de 1925. Fue dirigido por Walter Damorosch, con la Orquesta Sinfónica de Nueva York y el mismo Gershwin al piano. Al ser una obra muy comprometida y de envergadura, Gershwin se trasladó a un lugar tranquilo y silencioso para escribirla, a las afueras de Nueva York. La composición del concierto se alargó todo el verano, para finalizarlo a final de Septiembre. Es la gran obra concertante de Gershwin, que adapta un lenguaje musical inédito, a la forma rigurosa del concerito, a través de una escritura libre y flexible.

Han sido numerosas las grabaciones que se han realizado de este concierto desde su estreno, a cargo de los más grandes pianistas. Oscar Levant y Leonard Pennario fueron los primeros. Luego vendrían muchos otros de todas las nacionalidades. Entre las grabaciones más recientes, hay una que destaca por su discurso auténtico y muy musical. Me estoy refiriendo al que realizó el pianista canadiense Marc-André Hamelin -con una brillante carrera en los Estados Unidos y muy conocedor de la obra de Gershwin-, junto la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, dirigida por Leonard Slatkin.

Jordi Cervelló