Alicia de Larrocha, compositora

Alicia de Larrocha

Ja fa uns dies, vaig tenir una sorpresa molt agradable. Vaig poder assistir a l’acte en el que es presentava un doble CD amb obres escrites per Alicia de Larrocha. Efectivament, va ser tota una descoberta per a tothom, ja que la major part de l’auditori desconeixia que la nostra pianista també hagués escrit música. Durant aquestes últimes setmanes he pogut escoltar els discos, especialment les obres per a piano, i per a veu i piano, que l’Alicia denominava “pecados de juventud” dins de l’àmbit familiar.Deuria ser una brometa perquè de pecats, res de res. Són obres que mereixen ser escoltades i tingudes en compte. És més que evident que la pianista estava molt dotada per a la composició, però que degut a la seva intensa, intensíssima activitat com a concertista no va trobar el temps necessari per seguir escrivint. Peces escrites entre les 7 i els 30 anys.

Que aquestes obres tinguin més o menys influència dels autors que Alicia de Larrocha anava tocant és mes que lògic. En plena joventut trobarem molts grans autors amb influències del passat, sobretot en una primera etapa de la seva producció. Les influències no són un terme negatiu, i tot depèn de com s’apliquin. He observat que no totes les seves obres estan influïdes. N’hi ha d’absolutament personals. I les que miren el passat -a vegades amb tota la intenció- estan escrites amb molta seguretat, diria que fins i tot amb mestratge. No cercava pas l’originalitat. Només volia transmetre el que veritablement sentia. I tenia tot el dret. Per exemple, la “Jota”, escrita als 14 anys és una pàgina molt inspirada i digna de formar part del repertori per a piano. També em van agradar “Invitaciones”, per la seva elegància, “Aiguablava”, per la il·lusionada descripció d’un paisatge. I especialment “Paseo”, amb el seu passatge fosc i el final tan sentit. Una obra absolutament personal. Naturalment, tant la “Mazurca” com “Homenaje a Schumann”, són evocadores dels dos grans compositors. No podia ser d’una altra manera. És una mostra molt sensible de la seva compenetració amb aquests dos grans del piano.

Pel que fa a la “Suite para piano”, és una obra excel·lent. Els quatre moviments estan escrits recordant una època, amb la particularitat que és ella qui vol rememorar temps passats, i que ho fa amb un gust exquisit. El tercer moviment, “Adagio”, és commovedor. Sí, recorda Bach, amb tota la intenció.

El segon CD s’inicia amb les vuit cançons per a veu i piano. Tots els acompanyaments pianístics estan fets amb el mestratge que demana el lied. La veu sempre és al seu lloc. Veu i acompanyament en perfecta harmonia. És evident que Alicia de Larrocha coneixia perfectament aquesta tècnica. Els vuit lieder estan escrits amb molt bon gust. Són obres que mereixen també un lloc en el nostre repertori. M’agrada especialment “Mi vida es un erial”, amb el seu ritme constant i repetitiu, molt intimista, que conclou tristament. He observat dissonàncies molt ben col·locades. També “Triste, muy tristemente” l’he trobada molt musical i personal. No recorda cap autor en concret. També aquí i dins d’un clima de pau introdueix una cèl·lula repetitiva, com si fossin gotetes d’aigua. La part central provoca un contrast inesperat. Breu i molt emotiva és “Tal vida tal fin” que, després d’una introducció dissonant, es desenvolupa en una atmosfera subtilment romàntica, on la veu fa una mena de súplica. Son cançons molt sentides, que mostren un melodisme innat per part de la “compositora”.

Segueix el piano sol, amb obres que per a mi no tenen discussió. Senzillament, molt sentides i perfectament construïdes. És allò que ella sentia, tot i ser jove. S’entreveu una personalitat que necessitava comunicar. Comença amb l'”Allegro en Re sostingut menor”, obra ràpida, transparent i essencialment pianística. La “Balada” que segueix, és una mena d’improvisació que poc té a veure amb Chopin. Li segueix “Burlesca”, una peça perfecta, molt pianística, basada en un curiós obstinat. Les tres darreres composicions -“Nouvelette”, “Estudio” i “Preludio”- són de contingut molt expressiu, en especial la última, “Nouvelette”. No té cap influència, es desenvolupa de manera intrigant, per concloure en un final esplèndid. En l'”Estudio” és totalment ella mateixa, tot i que pot recordar Scriabin o Ravel. És una peça ideal per als pianistes. Per últim, “Preludio”. Vaja! Aquí es on la seva filla pensa “què li passava a la mare?”. L’obra, d’uns tres minuts, és una reflexió un xic estranya. Molt sentida, però. El contrast entre un baix obstinat, que va repetint la mateixa harmonia contrastada, amb una melodia de caràcter lliure provoca una inquietud realment personal. Què volia dir? A més, la peça acaba amb dues notes estranyes a l’harmonia, que semblen una mena d’interrogant.

“La cajita de música”, de l’any 1931, és una mostra exquisida. És l’Alicia i ningú més. No cal dir que les “10 Invencions” de l’any 1939, amb les que tanca el segon CD són fruït d’una enorme habilitat, respecte i compenetració amb l’obra de Bach, així com naturalment a les “15 Invencions a dues veus”. Alicia interpreta els deu números com peix a l’aigua. Són seus a través de l’ànima de Bach, autor que ella va interpretar en nombroses ocasions i del que ha enregistrat les obres més representatives per a teclat.

L’Editorial Boileau ha estat l’encarregada de publicar totes aquestes partitures.

Jordi Cervelló

ALICIA DE LARROCHA, COMPOSITORA

Hace ya días que tuve una sorpresa muy agradable. Fuí al acto en el que se presentaba un doble CD con obras escritas por Alicia de Larrocha. Efectivamente fue una sorpresa para todos ya que la mayor parte del auditorio desconocía que nuestra pianista también hubiera escrito música. Han pasado ya unas cuantas semanas y durante este tiempo he ido escuchando de manera especial sus obras para piano solo y también las de canto con piano.

Me hizo gracia saber que Alicia comentaba a su familia que su aportación juvenil a la composición eran “pecados de juventud”. Una manera de decir, sin duda, ya que la música que escribió entre los 17 y los 30 años demuestra su casta de compositora. Evidentemente, la casi frenética actividad concertística la impidió encontrar el tiempo necesario para seguir cultivando un terreno que también le era propio. Así lo demuestran los varios ejemplos que podemos escuchar. Que sus obras tengan más o menos influencia de los autores que iba interpretando es más que lógico. A lo largo de la historia encontramos muchos grandes compositores influenciados por otros autores del pasado, especialmente durante la primera etapa de su producción. He de decir que las influencias no deben considerarse un defecto, algo negativo, ya que depende, y mucho, de como se aplican. Y en el corpus de Alicia he constatado que dentro de ciertas influencias hay obras absolutamente personales. Aún y así, las que miran al pasado -a veces con toda la intención- están escritas con seguridad y maestría. A Alicia no le preocupaba la originalidad. Lo que más le interesaba era ser ella misma sin otro fin. Transmitir lo que verdaderamente sentía. Por ejemplo, la “Jota”, escrita a los 14 años es una página muy inspirada y digna de formar parte del repertorio para piano. También me gustó “Invitaciones”, por su elegancia. “Aiguablava”, por la ilusionada descripción de un paisaje; y “Paseo”, con unos tintes oscuros y un final muy sentido.Tanto la “Mazurca” como “Homenaje a Schumann” son evocadoras de ambos compositores. No podía ser de otra manera. Es una muestra muy sensible de su compenetración con ellos. Otra obra excelente es la “Suite para piano”. Sus cuatro movimientos están escritos recordando una época, con un gusto exquisito. El tercer movimiento, “Adagio” es conmovedor. Sí, recuerda a Bach, con toda la intención.

El segundo CD se inicia con ocho canciones para voz y piano. Todos los acompañamientos pianísticos están realizados con el oficio que requiere el lied. La voz siempre está en su lugar.Voz y acompañamiento en perfecta armonía. Es evidente que Alicia tenía un gran conocimiento sobre la técnica del dúo para voz y piano. Son ocho momentos inspirados, de los que me gustaría destacar “Mi vida es un erial”, con su ritmo constante y repetitivo, muy intimista, y con ciertas disonancias para concluir de manera sentida. También “Triste, muy tristemente”, me ha parecido muy musical, a la vez que personal. Dentro de un clima apacible introduce una célula repetitiva, como si fueran gotitas de agua. La parte central provoca un contraste inesperado. Breve y muy emotiva es “Tal vida tal fin”, que después de una introducción disonante se desarrolla en un clima sutilmente romántico, donde la voz realiza una especie de súplica. Son canciones muy sentidas, que demuestran un melodismo innato por parte de la “compositora”. Sigue con pano solo, y con obras que para mi no tienen discusión, perfectamente construídas. Era lo que sentía y a pesar de su juventud ya palpita una personalidad que necesitava comunicar, en este caso con la composición. El “Allegro en re sostenido menor” es una obra rapida, transparente y esencialmente pianística. La “Balada” que sigue es una especie de improvisación que poco tiene que ver con Chopin. Le sigue una “Burlesca”, una pieza perfecta, muy pianística, basada en un curioso obstinado. Las tres últimas composiciones -“Nouvelette”, “Estudio” y “Preludio”- tienen mucho contenido expresivo, en especial la última. “Nouvelette” no responde a ninguna influencia y se desarrolla de manera intrigante. Concluye con un espléndido final. El “Estudio” es también personal y quizá podría recordar a Scriabin o Ravel. Por último, “Preludio”. ¡Vaya! Aquí es donde su hija piensa “¿que le pasaba a mi madre?”. La obra, de unos tres minutos, es una reflexión algo extraña. Es muy sentida. Destaca el contraste entre un bajo obstinado, que va repitiendo la misma armonía contrastada, con una melodía de carácter libre que provoca una inquietud muy personal. ¿Qué quería decir? Además, concluye con dos notitas extrañas en la armonía que hacen como de interrogante.

“La cajita de música” del año 1931 es una muestra de exquisitez. Es ella y nadie más. Por lo que se refiere a las “10 Invenciones” del año 1939, con las que concluye el segundo CD, son fruto de una enorme habilidad, respeto y compenetración con la obra de Bach y naturalmente con sus “15 Invenciones a dos voces”. Alicia interpreta los diez números como pez en el agua. Son suyos a través del alma de Bach, autor que ella interpretó en numerosas ocasiones y del que grabó sus obras más representativas para teclado.

La Editorial Boileau ha sido la encargada de publicar las partituras.

Jordi Cervelló

Albert Schweitzer (2)

Recupereu la primera part d’aquest article.

Per desgràcia, la declaració de la Primera Guerra Mundial va tenir una lamentable repercusió sobre la seva tasca, ja que tant ell com la seva esposa, que eren ciutadans alemanys, varen ser objecte d’una vigilància extrema. Gràcies però al seu amic Charles Marie Widor, que va intercedir per que Schweitzer pogués continuar exercint les seves funcions com a metge, i per tant alleugerir el patiment dels seus malalts. Però l’any 1917, el govern de Clemenceau va agreujar les mesures contra els estrangers originaris d’aquelles nacions en guerra contra França. El matrimoni Schweitzer va haver d’emigrar aleshores a aquell país, en qualitat de presoners. Per sort, i gràcies a la influència dels seus amics de París, van aconseguir una autorització que els va permetre arribar a la frontera amb Suïssa i poder tornar, així, al seu domicili d’Alsàcia.

Albert Schweitzer i la seva dona

Els anys següents, del 1918 al 1924 serien per a Schweitzer d’una gran riquesa. Lluny del seu estimat lloc de Lambaréné, es va abocar a noves investigacions, emprenent un treball de gran calat, fent una comparació entre les grans religions humanes: el judaïsme, el cristianisme, l’islamisme, el budisme, i la mística xinesa. També va fer una estada a Barcelona, convidat com a organista per l’Orfeó Català. Era l’any 1921 i va executar la part de l’orgue de la Passió segons Sant Mateu de Bach, que va dirigir Lluís Millet. Hem d’afegir-hi un altre viatge a Suècia, on oferirà una sèrie de concerts extraordinaris, a més d’un recorregut per les ciutats angleses d’Oxford, Birmingham, Cambridge i Londres. L’estiu de 1922 escriurà el llibre Filosofia de la civilització, i una mica més tard Cultura i ètica. Mentrestant, rebia constantment notícies de Lambaréné, en aquells moments desprovista quasi del tot d’assistència mèdica. Abandonà de nou Europa i el 14 de febrer de 1924 va tornar a l’Àfrica, aquest cop amb la companyia d’un jove estudiant, de nom Noel Gillespie, expert en química i medicina, esdevenint el substitut de la seva dona, que no el va poder acompanyar per problemes de salut. A l’any següent va poder comptar amb dues infermeres provinents d’Estrasburg: Mathilde Kottmann i Emma Haussknecht, ambdues de gran eficàcia. Just en aquella època es va produir una terrible epidèmia de disentenria, que va multiplicar el nombre de malalts. El doctor Schweitzer va prendre aleshores una important i nova decidisió: la construcció d’un nou hospital. El mateix metge va ser l’encarregat de planejar i dirigir les obres, que es van acabar el mes de gener de 1927. L’equip d’infermers i infermeres s’havia completat amb la vinguda d’un altre metge, el doctor Mündler. El doctor Schweitzer va veure així la possibilitat de fer un viatge a Europa, per ser al costat de la seva esposa i la seva filla, a més d’oferir una sèrie de conferències i concerts amb la finalitat de recaptar fons. Va visitar Holanda, Anglaterra, Txecoslovàquia i París, en un clima de fraternitat internacional.

Albert Schweitzer al seu hospital

L’any 1932 va rebre el Premi Goethe a Frankfurt, amb motiu del centenari de la mort del gran escriptor alemany. Schweitzer va oferir aleshores un discurs exaltant la seva fe en l’idealisme, i de manera especial pel “respecte per la vida”. Poc després es va negar a tornar a Alemanya, just en el moment en què entra en escena el règim totaliritzat.

L’any 1939, amb motiu de l’inici de la Segona Guerra Mundial, Schweitzer decideix tornar immediatament a l’Àfrica, ja que la seva presència a Lambaréné és summament important. Serà la setena vegada que vagi al continent africà.

RECONEIXEMENTS

L’any 1945 es compleixen 70 anys del doctor i la BBC de Londres li dedica un extens homenatge radiofònic, al final del qual s’emet un disc interpretat pel mateix Schweitzer amb obres de Bach. Era la prova que el món no oblidava i agraïa la seva tasca solidària en favor A l’any 1945 es van poguer festejar els 70 anys del Doctor i la BBC de Londres li va dedicar un extens homenatge radiofònic al final del qual es va emetre un disc intepretat pel mateix Schweitzer, amb obres de Bach. Era la prova de que el món no l’oblidava i que agraïa la seva tasca solidària a favor dels desposseïts i oblidats.

L’any 1951 torna a Europa, i a Alemanya se li concedeix el Premi de la Pau dels llibreters alemanys i també la Medalla de la Royal African Society. Dos anys després serà nominat com a Membre d’Honor de l’Acadèmia Americana de les Arts i les Ciències. Hi hem d’afegir, per descomptat, el Premi Nobel de la Pau de l’any anterior. Amb els dineres obtinguts va aconseguir acabar de construir l’Hospital dels leprosos Village Lumière. L’any 1954 va rebre a Oslo una altra gran distinció pel “valor exemplar de l’obra filantròpica al llarg de més de 50 anys”. Allà va pronunciar un discurs titulat El problema de la pau en el món actual. Ja l’any 1955, amb motiu del seu 80 aniversari, va realitzar diverses conferències per Europa, i va seguir rebent distincions honorífiques com a ciutadà del món, com la Gran Medalla d’Or, a París.

Els Schweitzer en l'entrega del Nobel de la Pau

A la cerimònica d’entrega del Premi Nobel de la Pau

La seva preocupació per l’amenaça atòmica va ser molt gran. Torna a fer una aparició pública per parlar de la greu situació i, de nou, Radio Oslo retransmet els seus discursos, que posteriorment seran publicats en forma de llibre amb el títol de Pau o Guerra atòmica. Va ser l’any 1962 quan els Estats Units i Rússia varen reprendre els experiments atòmics. Científics i humanistes van argumentar que no hi havia cap justificació, i que era un atemptat contra el món i els seus habitants.

Tres anys més tard, el 1965, celebrava 90 anys. A final d’agost ja no li quedaven forces i el 4 de setembre moriria en una caseta de fusta, a l’hospital que ell mateix havia construït. Al dia següent, fou enterrat al costat de la seva esposa, al cementiri de Lambaréné.

Albert Schweitzer 4

Cal dir que Schweitzer, durant tots els anys que va viure a l’Àfrica mai va intentar convertir els africans a la seva religió. Els diumenges es reunien amb tots els malalts a l’aire lliure mentre ell llegia un Evangeli, o un capítol de la Bíblia, i lloaven tant al seu Déu com al nostre. Era totalment comprensiu amb la mentalitat dels africans, i mai els va tractar des de l’òptica d’un europeu cultivat. La seva meravellosa actitud va ser la de l’abnegació total, curant totes les ànimes possibles, dins d’una vida de gran duresa, sacrifici i contrarietats.

SCHWEITZER MÚSIC

El llibre esmentat en el primer capítol d’aquesta sèrie, J.S. Bach el músic poeta, va ser escrit partint d’un minuciós estudi dels corals de Bach. És un llibre ambiciós, que s’estructura en diverses parts: “Estudi de la música sacra a Alemanya fins a Bach”; “Vida i caràcter de Bach”; “Estudi de les seves obres” (gènesi i realització) i “Execució de l ́obra de Bach”. Aquesta última obra va ser publicada per l’editorial americana Schirmer de Nova York, i conté nombrosos consells pràctics molt útils per als organistes.

Sobre l’orgue com a instrument, Schweitzer va fer una tasca admirable. Ja l’any 1906 publicava un estudi comparatiu titulat “L’art de fabricar orgues a Alemanya i a França”. Al mateix temps, s’implicava en una campanya a favor de la conservació d’orgues antics, que s’oposava a la tendència d’alguns constructors de sacrificar la bellesa i la puresa del so, per aconseguir més potència sonora. Al Congrés Internacional de Viena, es va adoptar el Reglament General per a la Construcció d’Orgues, que es va difondre en diversos idiomes.

Es una gran sort poder disposar de diversos enregistraments on Schweitzer interpreta peces de Bach i de Cesar Franck, que va editar per al segell Columbia.

Albert Schweitzer a l'orgue

Voldria acabar amb una de les moltes frases remarcables que Schweitzer va dir al llarg de la seva vida: “Hi han dues maneres per refugiar-se de la misèria de la vida, la música i els gats.”

Jordi Cervelló

Recuperar la primera parte de este artículo.

Por desgracia, la declaración de la Primera Guerra Mundial tuvo una lamentable repercusión sobre la histórica labor de Schweitzer, ya que tanto él como su mujer eran ciudadanos alemanes, y por tanto objeto de una vigilancia extrema, que impedía realizar con normalidad sus funciones. Gracias a la intercesión de su amigo y mentor Charles Marie Widor, Schweitzer pudo continuar su labor y por tanto aliviar el sufrimientos de los enfermos a su cargo.

Pero en el año 1917, el gobierno francés de Clemenceau agravó las medidas contra los extranjeros originarios de las naciones en guerra contra Francia, y el matrimonio Schweitzer tuvo que emigrar a Francia, en calidad de prisioneros. Por suerte, y gracias a la influencia de sus amigos de París, el matrimonio obtuvo la autorización que les permitió llegar hasta la frontera con Suiza, y poder regresar a su domicilio de Alsacia. Los años siguientes, de 1918 a 1924, serían para Schweitzer de una gran riqueza. Lejos de su estimado pueblo de Lamberéné, se sumergió en nuevas investigaciones, emprendiendo un trabajo de gran calado. Trató de realizar una comparación entre las grandes religiones humanas: el judaismo, el cristianismo, el islamismo, el budismo, la china mística… Además estuvo en Barcelona, invitado por el Orfeó Català, para interpretar la parte del órgano de la ‘Pasión según San Mateo’ de Bach, dirigida por el maestro Lluís Millet. Después marchó a Suecia, donde ofreció una serie de conciertos extraordinarios. Además, recorrió importantes ciudades inglesas, como Oxford, Birmingham, Cambridge y Londres. En verano de 1922 escribió el libro ‘Filosofía de la civilización’ y poco después, ‘Cultura y Ética’. Mientrastanto, continuaba recibiendo noticias de Lambaréné, en aquellos momentos desprovista pràcticamente de asistencia médica. Abandona de nuevo Europa, y el 14 de febrero de 1924 volvía a Africa, esta vez en compañía de un joven estudante llamado Noel Gillespie, experto en medicina y química, sustituto de su esposa, que ya no le pudo acompañar por problemas de salud. Un año después pudo contar con dos enfermeras, procedentes de Estrasburgo: Mathilde Kottman y Emma Haussknecht, las dos de gran eficacia. Es precisamente en este momento cuando se produce una gran epidemia de disentería, que multiplica el número de enfermos. El doctor Schweitzer toma una gran decisión: decide construir un nuevo hospital. Él mismo planificará y dirigirá la obra, que concluirá en 1927. El cuadro de enfermeras y enfermeros se completó con la llegada del doctor Mündler. Mientras, Schweitzer tenía la oportunidad de realizar otro viaje a Europa, para poder estar con su esposa y su hija, y también para recaudar fondos para su gran obra en Lambaréné. Visita Holanda, Inglaterra, Checoslovaquia y Francia, en un clima de fraternidad internacional.

En 1932 recibe en Frankfurt el “Premio Goethe”, coincidiendo con el centenario de su muerte y ofrece un discurso exaltando la propia fe en el idealismo y de manera especial hacia el “respeto por la vida”. Poco después, se negará a volver a Alemania, cuando llega al poder el régimen totalitario. En 1939 y con motivo del inicio de la Segunda Guerra Mundial decide volver inmediatamente a África, ya que su presencia en Lambaréné es sumamente importante. Sería la séptima vez que iría al continente africano.

RECONOCIMIENTOS

En el año 1945 se festejaron los 70 años del Doctor y la BBC de Londres le dedicó un extenso homenaje radiofónico, al final del cual se emitió un disco interpretado por el mismo Schweitzer con obras de Bach. Era una prueba de que el mundo no lo olvidaba, y que agredecía su labor solidaria en favor de los desposeídos y olvidados.

En 1951 vuelve a Europa y en Alemania se le concede el ‘Premio de la paz de los libreros alemanes’, y la ‘Medalla de la Royal African Society’. Dos años después fue nombrado Miembro de Honor de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Recibe también el Premio Nobel de la Paz, correspondiente al año anterior. Con el dinero conseguido, podrá terminar de construir el Hospital de leprosos ‘Village Lumière’. En el año 1954 recibió también en Oslo otra gran distinción, por “el valor ejemplar de la obra filantrópica desarrollada a lo largo de más de 30 años”. Allí pronunció un discurso bajo el título de “El problema de la paz en el mundo actual”. Ya en 1995, y con motivo de su 80 aniversario realizó varias conferencias por Europa, además de recibir distinciones honoríficas como ‘Ciudadano del mundo’, y la ‘Gran Medalla de Oro’ en París.

Su preocupación por la bomba atómica fue muy grande. Aparace de nuevo a la luz pública para hablar de la grave situación y de nuevo Radio Oslo retransmite sus discursos que posteriormente serán publicados bajo el título de  ‘Paz o Guerra Atómica’. Fue en 1962 cuando los Estados Unidos y Rusia reanudaron sus experimentos atómicos. Científicos y humanistas argumentaron que no había justificación y que era un atentado contra el mundo y sus habitantes. Tres años más tarde, en 1965, celebraba los 90 años. A finales del mes de agosto ya no le quedaban más fuerzas y el 4 de septiembre moría en su casita de madera, cercana en el hospital que el mismo había construido. Al día siguiente fue enterrado junto con su esposa en el cementerio de Lambaréné.

Es muy important subrayar que Schweitzer, durante todos los años que vivió en Africa nunca intentó convertir a los africanos a su religión. Los domingos se reunía con todos los enfermos al aire libre mientras leía un evangelio o un capitulo de la Biblia alabando tanto a su Dios como al nuestro. Era totalmente comprensivo con la mentalidad de los africanos y nunca los trató desde la óptica de un europeo cultivado. El hombre que tanto estimaba la música de Bach optó por el autosacrificio curando tantas almas como pudo en medio de una vida de gran dureza y todo tipo de contrariedades.

SCHWEITZER MÚSICO

El libro mencionado en el capítulo anterior, “J.S. Bach el músico poeta”, fue escrito partiendo de un minucooso trabajo sobre los corales de Bach. El libro es ambicioso y consta de varias partes: “Estudio de la música sacra en Alemania hasta Bach”, “Vida y carácter de Bach”, “Estudio sobre sus obras” (Génesis y realización) y “Ejecución de las obras de Bach”, esta última publicada por la editorial norteamericana Schirmer de Nueva York. En esta parte hay numerosos ejemplos y consejos prácticos para los organistas.

Sobre el órgano como instrumento, Schweitzer hizo una labor enorme. En el año 1906 aparece un estudio comparativo bajo el título de “El arte de fabricar órganos en Alemania y Francia”. Al mismo tiempo hizo una campaña para la conservación de órganos antiguos contra la tendencia de constructores en sacrificar la belleza y pureza de sonido con el fin de conseguir una mayor potencia sonora. En el Congreso Internacional de Viena del año 1909 se adoptó su “Reglamento general para la construcción de órganos” difundido en varios idiomas.

Es una gran suerte disponer de diversas grabaciones de Albert Schweitzer interpretando a Bach y también a Cesar Franck. Grabaciones que se encuentran en el catálogo de Columbia.

Acabo con una de las tantas frases que más me han gustado de Schweitzer: “Hay dos maneras para refugiarse de la miseria de la vida, la música y los gatos.”

Jordi Cervelló

Albert Schweitzer (1)

Albert_Schweitzer

La meva admiració per Albert Schweitzer ja venia dels anys cinquanta, quan vaig saber que Pau Casals i ell eren grans amics. Recordo que en un dels primers concerts del Festival de Prades Schweitzer en persona era assegut a la primera fila. El seu aspecte era molt singular. Schweitzer va ser un veritable exemple però avui en dia, a causa de la violència, la dolenteria i la imparable fabricació d’armament a escala mundial, juntament amb el deteriorament constant del nostre planeta, ha quedat com una mena de llumeta trista i llunyana, que per sort mai s’apaga.

Schweitzer era un home d’una entrega total, una voluntat fèrria, un estudiós sense límits i sobretot una persona amb un sentit altruista com pocs. Va ser un dels grans humanistes del seu temps. És sabuda la gran tasca que va realitzar a l’Àfrica Equatorial, on va construir un hospital per atendre milers de malalts en un lloc inhòspit i apartat de la més petita civilització. Més de quaranta anys de sacrifici, que va durar fins la seva mort. El que va fer durant la seva vida i la seva obligació moral per instal.lar­-se a l’Àfrica, en un lloc desconegut, per a començar de zero.

Vull dedicar aquest escrit a parlar d’ell ja que la seva vida va ser d’un imparable enriquiment, ja fos espiritual o pràctic. Schweitzer era un home d’una fortalesa mental extraordinària. Va destacar com a músic, però també en altres disciplines universitàries: Filosofia, Teologia i Medicina. En música va ser reconegut com a gran organista, però especialment com a musicòleg, especialitzat en l’obra de Johann Sebastian Bach, de qui interpretava la seva música amb gran ofici i distinció.

Començo el seu relat.

Albert Schweitzer va néixer el 15 de gener de 1875 i morí el 4 de setembre de 1965. El seu poble natal era Kaysersberg, a Alsàcia. El seu pare era pastor evangélic i amb ell va rebre les primeres classes de piano. Poc temps després seria deixeble d’Eugène Munch, amb qui va estudiar piano i va introduir-lo en el món de l’orgue. Era encara jove quan va escriure el llibre Records de la meva infantesa, on explica les seves vivències del seu petit poble alsacià, els recorreguts per les valls i els boscos, on parla de la tolerància i llibertat amb que eren educats els nens. Arribats a aquest punt, vull recordar que una cosina germana de Schweitzer seria la mare de l’escriptor Jean Paul Sartre.

El 1893, quan tenia 16 anys, ja era un lector apassionat i començava a aprofundir en la Musicologia, ingressant a la Universitat d’Estrasburg. Un primer viatge a París li va servir per conèixer al famós organista Charles Marie Widor, que temps després es convertiria en el seu mentor.

L’any 1897 aprovava el primer examen de Teologia i el 1899 obtindrà el Doctorat en Filosofia. A París, Widor es converteix en el seu millor amic i a proposta seva escriu una monografia sobre la naturalesa de l’art de Johann Sebastian Bach. El títol, J. S. Bach, el músic poeta. I el 1904, la lectura d’un article publicat al Diari de les Missions Evangèliques de París sobre l’Àfrica Equatorial li va despertar una compassió sense precedents. També el va impressionar una escultura que es troba a Colmar, i que representa un negre patètic esculpit per Bartholdi. Aquesta imatge influiria molt en la seva decisió. El 13 d’octubre de 1906 confirmava als seus pares i amics que estudiaria Medicina per després anar a l’Àfrica. D’aquest continent es demanaven de manera urgent metges i missioners, davant la tragèdia que es vivia. Gent del seu entorn no va entendre aquesta sobtada decisió. Va fer els estudis de Medicina a la Universitat d’Estrasburg. Després va abandonar-ho tot i es va endinsar a la jungla a complir allò que anomenava “la religió de l’amor”.

L’any 1912 va acabar els seus estudis de medicina i el mes de març de 1913 decideix emprendre el seu viatge a l ́Africa Equatorial Françesa, avui Gabón. L ́acompanyava la seva esposa Helene Bresslau, amb qui ja s’havia casat. Ella va ser la companya inseparable fins la seva mort.

albert schweitzer 2

Van arribar primer a l ́Africa Equatorial, però encara havien d’arribar a Lambaréné, el que havia de ser el destí definitiu. Per arribar-hi, havien de navegar pel riu Ogooué. Anaven en piragua i la travessia va ser llarga. La rebuda va ser molt emotiva. Els tam tam anunciaven la seva arribada als poblats del voltant. Els esperaven dos missioners amb els nens de les seves respectives classes. La caseta que li van donar estava decorada i guarnida amb flors i plantes de tot tipus. Les cases dels habitants estaven hàbilment construïdes amb estaques. Lambaréné era un lloc inhòspit, on durant bona part de l’any feia una calor insoportable i una humitat exagerada. Tot i l’entorn, estava envoltat de natius que vivien en la misèria més absoluta i una falta total d’atenció mèdica. Els habitants d’aquella regió morien un darrere l’altre.

És precisament en aquest lloc tant dur, com apartat de la civilització, on Schweitzer decideix construir, conjuntament amb la seva esposa, un hospital amb la finalitat d’atendre els nombrosos habitants de la regió, i alleujar així les seves malaltíes, especialment la lepra, el mal de la son -transmès per mosques i mosquits-, el paludisme, la disentería…

albert schweitzer 3

El pensament de Schweitzer va sorprendre la població negra, per la seva manera d’actuar. S’hi adreçava gairebé com si els demanés perdó, com per pagar un deute pels mals produïts pels blancs. “Qui sóc jo?“, es va preguntar Schweitzer? “Jo sóc una vida que vol viure, envoltant d’altres vides, que també volen viure.” Cal pensar que els negres en aquell moment encara recordaven les trampes burdes dels negrers convertits en caçadors d’esclaus, que un cop empresonats els enviaven en vaixell cap a Amèrica. La simplicitat d’aquesta reflexió el va portar a percebre que tot el que l’envoltava, ja fossin plantes, animals o humans, estimava la vida exactament igual que ell. El metge sempre deia que tot el que vivia era digne de respecte. I aquesta va ser la base de la nova ètica que Schweitzer va proclamar i practicar la resta de la seva vida.

Jordi Cervelló

ALBERT SCHWEITZER

Mi admiración por Albert Schweitzer ya venía de los años 50, cuando supe que Pau Casals y él eran grandes amigos. Lo recuerdo en uno de los primeros conciertos del Festival de Prades, sentado en primera fila. Su aspecto era muy singular. Schweitzer fue un verdadero ejemplo y hoy en día en que abunda la maldad, la violencia o la imparable fabricación de armamento, con su consiguiente utilización, y el deterioro constante de nuestro planera, ha quedado como una lucecita triste y lejana, pero que nunca se apaga. 

Schweitzer era un hombre de una entrega total, una voluntad férrea, un estudioso sin límites y sobre todo un ser humano con un sentido altruista como pocos. Fue uno de los grandes humanistas de su tiempo. Es sabida la gran labor que realizó en Africa Equatorial, donde construyó un hospital para atender a miles de enfermos en un lugar inóspito y apartado del más pequeño foco de civilización. Más de 40 años de sacrificio, que duraron hasta su muerte. En estos momentos necesito hablar de él. Lo que hizo durante su larga vida y su obligación moral para instalarse en un lugar recóndito de Africa y empezar de cero su sueño.

Quiero dedicar este artículo sobre él, ya que su vida fue de un imparable enriquimiento espiritual y práctico. Schweitzer era un hombre de una fortaleza mental extraordinaria. Destacó en música pero también en otras disciplinas universitarias: Filosofía, Teología y Medicina. En música fue reconocido como un gran organista pero sobretodo como gran musicólogo especializado en Bach, autor que interpretaba con gran oficio y distinción.

Empiezo con su relato. 

Albert Schweitzer nació el 15 de enero de 1875 y murió el 4 de septiembre de 1965. Su pueblo natal era Kayserberg, en Alsacia. Su padre era pastor evangélico y fue quien le dio las primeras clases de piano. Poco después sería discípulo de Eugène Munch que además del piano lo introdujo al órgano. Era joven cuando escribió el libro “Recuerdos de mi infancia” donde explica sus vivencias en los valles y los bosques de su entorno comentando la tolerancia y libertad de como eran educados los niños. Quiero recordar que una prima hermana de Albert sería la madre del escritor Jean­Paul Sartre.

En el año 1893 cuando tenía 16 años era ya un lector apasionado y comenzaba a profundizar en la Musicología, ingresando en la Universidad de Estrasburgo. Un primer viaje a París le sirvió para conocer al famoso organista Charles Maria Widor, que más tarde sería su mentor. En 1897 aprueba el primer examen de Teología y en 1899 obtiene el Doctorado en Filosofía. En París, Widor era su mejor amigo, y a sugerencia suya escribió una monografía sobre la naturaleza del arte de Bach que tituló “J. S. Bach, el músico­ poeta”. Ya en 1904 la lectura de un artículo publicado en el “Diario de las Misiones Evangélicas” de París sobre Africa Ecuatorial le despertó una compasión sin precedentes. También le impresionó una escultura que se encuentra en Colmar y que representa un negro patético esculpido por Bartholdi. Esta imagen lo influyó mucho en su decisión de partir. El 13 de octubre de 1906 confirmaba a sus padres y amigos que estudiaría Medicina, para desplazarse posteriormente a Africa. De este continente se pedían urgentemente médicos y misioneros, ante la tragedia que se vivía. Gente de su entorno no entendían esta repentina decisión, ni tan solo en su ambiente familiar. Realizó los estudios de Medicina en la Universidad de Estrasburgo. Después lo abandonaría todo y se instalaría en plena selva, para cumplir o que él llamaba “la religión del amor”.

En el año 1912 acababa los estudios de Medicina, y en marzo de 1913 decidió emprender su viaje al Africa Ecuatorial Francesa, hoy Gabón. Le acompañaba su esposa, Helene Bresslau, que fue su inseparable compañía hasta su muerte. Llegan a Africa Ecuatorial pero todavía quedaba mucho para llegar a su destino, que era Lambaréné. Para llegar tuvieron que navegar por el río Ogooué. Iban en piraguas y la travesía fue larga. Su llegada fue muy emotiva. Les esperaban los misioneros con los niños de sus clases y la casita que les ofrecieron estaba decorada y adornada de flores y plantas. Las casitas de sus habitantes estaban habilmente construidas por estacas. Lambaréné era un lugar inóspito donde la mayor parte del año hacía un calor insoportable además de una humedad exagerada. Todo su entorno estaba rodeado de nativos en la miseria más absoluta y falta total de asistencia médica. Los nativos morían uno tras otro.

En este lugar tan duro y apartado de la civilización, Schweitzer decide construir junto con su esposa un hospital con la finalidad de atender los numerosos habitantes, e intentar aliviarlos de sus enfermedades, especialmente de la lepra, el mal del sueño transmitido por moscas y mosquitos, el paludismo o la disentería, entre otras. El pensamiento de Schweitzer sorprendió a la población negra por su manera de actuar. Schweitzer se comportaba como si quisiera pedir perdón, como saldar una deuda por los males que los blancos habían causado a los negros. “¿Quien soy yo?”, se preguntó Schweitzer. “Yo soy vida, que quiere vivir, rodeado de otras vidas que también quieren vivir”. Hay que pensar que los negros en aquellos años todavía recordaban las trampas burdas que colocaban los negreros convertidos en cazadores de esclavos y que los blancos aprisionaban, para mandarlos más adelate en barco hacia América. La simplicidad de esta reflexión lo llevó a percebir que todo lo que tenía a su lado, fueran plantas, animales o humanos, estimaban la vida exactamente como él. Decía que todo lo que vivía era digno de respeto. Y esta fue la base de la nueva ética que Schweitzer proclamó y practicó el resto de su vida.

Jordi Cervelló