Compra de partitures

Cases editorials que publiquen la música de Jordi Cervelló

BOILEAU EDITORIAL DE MÚSICA
c/ Provença, 287
08037 BARCELONA
Partitures de Cervelló a Boileau
boileau@boileau-music.com

EDICIONES QUIROGA, S.L.
Editorial de Música Española Contemporánea (Emec)
Catalana d’Edicions Musicals
c/ Alcalá, 70
28009 MADRID
Partitures de Cervelló a Ediciones Quiroga
www.edquiroga.es
editorialquiroga@edquiroga.es

CLIVIS
c/ Milà i Fontanals, 14, 3er 9a
08012 BARCELONA
Partitures de Cervelló a Clivis
clivis@clivis.cat

TRITÓ
Enamorats, 35-37, baixos
08013 BARCELONA
Partitures de Cervelló a Tritó
info@trito.es