El Mendelssohn de Kogan

“Aquests dies estic trist. Ja em passarà. Què faig en aquests moments? Gairebé sempre acabo escoltant el Concert per a violí de Mendelssohn. Però només un cop. N’hi ha prou per entendre’l, per aferrar-me a un miracle sonor tan inspirat, poètic, tendre i evocador. És el meu Concert, EL Concert del violí.

La interpretació que he escoltat m’ha agradat tant! Aquest cop amb el violinista Leonid Kogan en estat de gràcia. Un enregistrament de l’any 1974, amb la Filharmònica de Berlín, dirigida per Maazel.

L’inici que fa Kogan és paradisíac. Tranquil…, canta amb una serenor i un esperit que va perfecte a l’obra. El primer moviment del concert somnia en la natura. En el tercer, la desperta. Evidentment, aquesta obra es pot interpretar de moltes maneres. Però ha donat la casualitat de que escoltant aquesta versió del rus m’he quedat com aturat. El fa diferent. La tonalitat de mi menor és només per al primer moviment. Menor no vol dir sempre que sigui trist. Kogan, però, el fa més menor del que és habitual. Aquest va ser un violinista molt especial. Introvertit i amb una tècnica fabulosa. La seva interpretació m’ha colpit i penso que he estat afortunat d’haver-la trobat. Ja l’havia escoltat anteriorment però ara ha estat com si em vingués de nou.”

Jordi Cervelló
.

“Estos días estoy triste. Ya me pasará. ¿Qué hago en estos momentos? Casi siempre acabo escuchando el Concierto para violín de Mendelssohn. Pero sólo una vez. Es suficiente para entenderlo, para agarrarme a un milagro sonoro tan inspirado, poético, tierno y evocador. Es mi concierto, EL concierto de violín.

¡La interpretación que he escuchado me ha gustado tanto! Esta vez con el violinista Leonid Kogan en estado de gracia. Una grabación del año 1974, con al Filarmónica de Berlín, dirigida por Maazel.

El inicio que hace Kogan es paradisíaco. Tranquilo…, canta con una serenidad y un espíritu que va perfecto para la obra. El primer movimiento del concierto sueña en la naturaleza. En el tercero, despierta. Evidentemente, esta obra se puede interpretar de muchas maneras. Pero ha dado la casualidad de que, escuchando esta versión del ruso, me he quedado como parado. Lo toca diferente. La tonalidad de mi menor es sólo para el primer movimiento. Menor no quiere decir siempre que sea triste. Kogan, sin embargo, lo toca más menor de lo que es habitual. Fue éste un violinista muy especial. Introvertido y con una técnica fabulosa. Su interpretación me ha marcado y pienso que he sido un afortunado de haberla encontrado. Ya la había escuchado anteriormente pero ha sido como descubrir-la de nuevo.”

Jordi Cervelló

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=qPGsu0mWtro&list=PLZqwgFwhp-BEoDr-SuUMWD4eo1ldGMN_d]

Pillai recorda l’estrena de Cervelló

En el diari Trimestral que L’Auditori de Barcelona publica en paper des d’aquesta mateixa temporada, hi trobareu una entrevista a Ashan Pillai, solista de viola de l’OBC. Pillai és també qui estrenarà la Tertis Sonata, una composició per a viola i piano que Jordi Cervelló ha escrit per encàrrec d’Abili Fort. Posteriorment, es gravarà en disc compacte. L’edició de la partitura anirà a càrrec de l’Editorial Boileau. Reproduïm el fragment on parla de l’estrena. Podeu llegir l’entrevista sencera en aquest enllaç, anant a la pàgina 12.

Detall de l'entrevista a Ashan PillaiAshan Pillai

Prova di Violino

Jordi Cervelló i David Bagué

Anar a provar violins a casa d’un luthier és una pràctica habitual per a qualsevol violinista. De vegades es fa simplement per plaer, d’altres per comprovar el so d’un instrument propi que ha estat reparat, també per donar el vist i plau d’una posada a punt i, finalment, la que considero més important: per adquirir un instrument. És en aquest darrer cas quan el violinista dedicarà més temps a realitzar aquest prova. L’instrument, sigui antic o modern, demana una llarga sessió, a vegades dies sencers i, en el cas d’un solista, la prova en una sala de concerts.

Durant aquesta més o menys llarga prova, l’intèrpret executarà tot tipus de passatges d’obres i èpoques diferents. També dedicarà el seu temps a l’execució d’escales i arpegis, aspecte definitiu per a comprovar l’homogeneïtat i l’igualtat entre les quatre cordes.

Doncs bé, acabo de compondre una obra sota el títol de Prova di Violino de la que tot seguit explicaré el seu origen.

Durant una visita que vaig fer al taller d’en David Bagué, el nostre gran constructor, em va ensenyar un nou violí acabat de fer. El vaig contemplar detingudament i vaig quedar fascinat davant la seva bellesa i factura impecable. En David em va dir – “El vols provar?”- Jo, tot i que toco molt menys que abans, no vaig dubtar ni un moment i vaig començar a emetre notes, a vegades d’alguna obra en concret, i altres cops simplement improvisant. El seu so era magnífic. Recordo que en preguntar-me: “el vols provar?”, les seves paraules em van transportar a Itàlia, concretament als tallers dels liutai milanesos, que jo visitava amb certa freqüència quan estudiava en aquella ciutat: “Maestro, provi questo violino!”, em deien. Com si no haguessin passat gairebé seixanta anys, aquella tarda a casa d’en David, vaig sentir l’impuls d’escriure una obra sota el títol “Prova di Violino”, pensada especialment per la prova d’un instrument on quedessin plasmades les principals virtuts tècniques i expressives d’un violí.  L’obra havia de ser complexa donada la meva ambició. Era gairebé impossible reunir tot el que considerava imprescindible en un sol moviment i vaig optar per fer una composició de quatre moviments (I.Andante-Lento e cantabile; II. Burlesca-Allegro; III. Ricordando; IV. Finale: Allegro moderato-Presto) dins d’una estructura semblant a la d’una sonata i utilitzant la tècnica de la variació. La vaig començar a compondre el mes d’octubre per concloure-la al desembre de 2012.

L’obra està dedicada a David Bagué, és clar.

Jordi Cervelló


Ir al taller de un luthier a probar violines es una práctica habitual para cualquier violinista. A veces se hace sencillamente por placer, otras para comprobar el sonido de un instrumento propio que ha sido reparado, también para dar el visto bueno a una puesta a punto y, finalmente, la que considero más importante: para adquirir un instrumento. Es en este último caso cuando el violinista dedica más tiempo a realizar dicha prueba. El instrumento, ya sea antiguo o moderno, reclama una larga sesión. A veces, incluso días enteros y, en el caso de un solista, la prueba en una sala de conciertos.

Durante esta más o menos larga prueba, el intérprete ejecutará toda clase de pasajes de obras y épocas diferentes. También le dedicará su tiempo a la ejecución de escalas y arpegios, aspecto definitivo para comprobar la homogeneidad e igualdad entre las cuatro cuerdas.

Pues bien, acabo de componer una obra titulada “Prova di Violino”, de la que seguidamente explicaré su origen.

Durante una visita al taller de David Bagué, nuestro gran constructor, me enseñó un nuevo violín que acababa de construir. Lo contemplé detenidamente y quedé fascinado por su belleza y factura impecable. David me preguntó –“¿Lo quieres probar?”-  Aunque toco mucho menos que antes, no lo dudé ni un segundo y empecé a emitir notas, a veces de una obra concreta, a veces sencillamente improvisando. Su sonido era magnífico. Y recuerdo que al preguntarme “¿Lo quieres probar?”, sus palabras me transportaron a Italia, concretamente a los talleres de los liutai milaneses, que yo visitaba con cierta frecuencia cuando estudiaba en esa ciudad: “Maestro, provi questo violino”, me decían. Como si no hubieran pasado casi sesenta años, aquella tarde en el taller de David, sentí el impulso de escribir una obra bajo el título “Prova di Violino”, pensada especialmente para la prueba de un instrumento, donde quedaran plasmadas las principales virtudes técnicas y expresivas de un violín. La obra tenía que ser compleja dada mi ambición. Era casi imposible  reunir todo lo que yo consideraba imprescindible en un solo movimiento y, por ello, opté por la composición de cuatro movimientos (I.Andante-Lento e cantabile; II. Burlesca-Allegro; III. Ricordando; IV. Finale: Allegro moderato-Presto), dentro de una estructura parecida a la de una sonata y utilizando la técnica de la variación. La comencé en octubre y terminé en diciembre de 2012.

La obra, evidentemente, está dedicada a David Bagué.

Jordi Cervelló