Obres inspirades en autors del passat

Destacaria en primer lloc el Concerto grosso (1973), inspirat en aquesta forma típica de l’època barroca. El seu inici recorda molt a Haendel pel fet que em vaig inspirar en un dels seus concerti grossi. Els altres tres moviments també son una rèplica d’aquesta forma però a la manera barroca italiana, especialment a l’estil de Corelli.  

A Franz Schubert i Preludiando per a piano, dels anys 1993 i 2004 respectivament, faig recreen de manera directa l’Impromptu en la bemol major D. 935, núm. 2, de Schubert i el Preludi per a violí de la Tercera Partita de Bach. A Bach (2004), que consta de dos moviments i és per a quartet de corda, s’inspira directament en l’Adagio de la Tercera Sonata per a violí sol i, de nou, en el Preludi  de la Tercera Partita.

Una obra important per a violí i piano es Il diavoloque es va estrenar al Carnegie Hall de Nova York el 2011. Aquí tot el moviment és una mena de paràfrasi sobre el Capricci núm. 13 de Paganini, conegut com La risata del diavolo. Una obra d’alt virtuosisme.

Tinc altres partitures també inspirades en autors o obres del passat, però de manera puntual. Sempre he considerat que la sana influència és no només beneficiosa sinó necessària, sempre i quan s’apliqui de manera natural i s’integri en el discurs musical. Exemples en serien Ka-din per a violí i piano, a partir de Prokófiev; i l’Agitato dels 4 Intermezzi, basat en Mendelssohn.

Per acabar, l’Ofrena a Franz Schubert (2012) per a orquestra de corda, es basa en els tres temes principals de la Simfonia Inacabada de Schuberti fa algunes al·lusions als seus darrers quartets. Tot el moviment és una reflexió profunda sobre la música de Franz Schubert que culmina amb un final silenciós que es perd a l’espai. I aquí voldría esmentar Anna Frank, un símbol (1971), també per a orquestra de corda, i una de les meves obres més significatives. L’esmento en aquest moment ja que, tot i ser molt diferent de la Ofrena a Franz Schubert, en ambdós casos vaig percebre quelcom especial i molt interior. Més dolorós en el cas d’Anna Frank, per el drama íntim que van patir els seus personatges, contra una injusticia que altres homes havien portat a límits irracionals. Aquesta obra es va estrenar a Barcelona l’any 1972, a càrrec de l’orquestra Young Israel Strings, i seguidament a diverses ciutats espanyoles. L’estrena a Israel la va fer l’Orquestra de la Ràdio d’Israel. Va tenir lloc a Jerusalem el 1973. Va ser com a conseqüència d’aquest concert que vaig rebre una carta del pare d’Anna Frank, que aleshores vivia a Basilea. El senyor Otto Frank, supervivent del camp de concentració de Bergen-Belsen, em va agrair el fet d’havier escrit una obra dedicada a la seva filla Anna.

Jordi Cervelló

OBRAS INSPIRADAS EN AUTORES DEL PASADO

El Concerto grosso, que compuse en 1973, sería la primera obra importante inspirada en autores de épocas pasadas. Su título es elocuente. Se divide en cuatro movimientos, dos lentos y dos rápidos, y evoca los ‘concerti grossi’ del barroco, utilizando la orquesta de cuerda en sus dos grupos característicos: el “concertino” y el “ripieno”. Su inicio recuerda a la música de Haendel, especialmente a uno de sus “concerti”. Los otros movimientos son ya una réplica a la música barroca italiana, en especial la de Corelli.

A Franz Schubert y Preludiando para piano, de 1993 y 2004 respectivamente, son una recreación directa del Impromptu en la bemol mayor de Schubert y del Preludio de la Tercera Partita para violín solo de Bach. Este famoso Preludio también lo utilicé el mismo año 2004 como segundo movimiento de un cuarteto que lleva por título A Bach, y cuyo primer movimiento se inspira en el Adagio de la Tercera Sonata para violín solo.

Una obra importante para violín y piano es Il diavolo (2011), una especie de paráfrasis sobre el conocido Capricho nº 13 –conocido como La risata del diavolo-, de la serie de 24 que compuso Paganini. Es una obra de alto virtuosismo.

Tengo otras partituras también de inspiración sobre autores u obras del pasado, pero de manera puntual. Siempre he considerado que la sana influencia es no sólo beneficiosa sino necesaria, siempre y cuando se aplique de manera natural e integrada en el discurso. Dos ejemplos serían Ka-din para violin y piano, a partir de Prokofiev; o el Agitato de los 4 Intermezzi  para piano, basado en Mendelssohn.

Me gustaría, para acabar, citar Ofrena a Franz Schubert, una obra reciente para orquesta de cuerda que compuse en 2012. Esta pieza se basa en los tres temas principales de la Sinfonía Inacabada de Schubert, y también hace alusiones constantes a los últimos cuartetos del compositor vienés. En especial a partir del nº 12. Todo el movimiento es una reflexión sobre la música de Schubert, que culmina en un final silencioso que se pierde en el espacio.

Y aquí me gustaría referirme a mi obra ‘Anna Frank, un símbol’ (1971), también para orquesta de cuerda y una de mis obras más significativas. A pesar de ser muy distinta a Ofrena a Franz Schubert, en ambos casos percibí algo especial y muy interior. Más doloroso en el caso de Anna Frank, por el drama íntimo que sufrieron sus personajes, a causa de la injusticia que otros hombres habían llevado a límites irracionales. Esta obra fue estrenada en Barcelona en 1972, por la orquesta Young Israel Strings, y posteriormente también se interpretó en diversas ciudades españolas. El estreno en Israel fue a cargo de la Orquesta de la Radio de Israel. Tuvo lugar en Jerusalén en 1973. Como consecuencia de aquel concierto, recibí una carta del padre de Anna Frank, Otto Frank, que vivía en Basilea. El señor Frank, superviviente del campo de concentración de Bergen-Belsen, me agradeció haber escrito una obra dedicada a su hija Anna.

Jordi Cervelló

Obres inspirades en exercicis o estudis

Pel que fa a les obres inspirades en exercicis o estudis, la primera composició que inicia  aquest capítol va ser Dos moviments, i de manera especial el segon, que porta el títol d’Allegro-Studio. Aquí, la inspiració neix directament de l’obra de Sevcik, el gran pedagog xec que va escriure milers i milers d’exercicis sobre la técnica “freda”, de mecanisme, articulació, cromatismes, etc. En aquest moviment faig una recreació sobre alguns dels seus exercicis, tant de la mà esquerra com de l’arc que jo havia estudiat hores i hores durant el llarg aprenentatge. És curiós que, un cop convertit en compositor, els he valorat d’una altra manera, i els he aprofitat en diverses ocasions com a material de base. Aquesta obra escrita l’any 1965 em va obrir un camí importantíssim per a la producció posterior.

Studio-Fantasia per a piano sol, escrita l’any 1982 seria una altra partitura representativa. Aquí, el caràcter d’estudi queda envoltat d’un clima misteriós i de fantasia, que poc a poc agafa un accent virtuosístic. Un altra obra també representativa és Gemini per a violí i violoncel i orquestra de corda (1997-98), partitura en dos moviments, el segón dels quals –Divertimento- també es nodreix de material escolàstic, tot i que el clima general és molt contrastat expressivament. També en la recent obra per a viola i violoncel titulada Entre deux (2011) hi han figuracions tipus exercici. I, possiblement, l’obra més directe en aquest aspecte és el quartet de corda Etüden nach Kreutzer (2006), on faig una recreació directa de cinc dels estudis de la serie de 42 que va escriure el violinista francès Rodolphe Kreutzer, qui fou dedicatari de la famosa sonata de Beethoven.

Jordi Cervelló


Atrium String Quartet

OBRAS INSPIRADAS EN EJERCICIOS O ESTUDIOS

En relación a obras inspiradas en ejercicios o estudios, la primera que realicé fue Dos movimientos, y de manera especial el segundo, al que titulé Allegro-Studio. Aquí, la inspiración viene directamente de la obra del pedagogo Otokar Sevcik, bien conocido por todos los violinistas. Este célebre maestro escribió miles y miles de ejercicios sobre técnica, tanto de la mano izquierda como del arco. Ejercicios que entran en lo que llamamos técnica “fría”: mecanismo, articulación, legato, staccato, cromatismos, dobles cuerdas etc. Todos los que hemos estudiado este instrumento hemos pasado por el “calvario” Sevcik, un maestro único que contempló todas las posibilidades de la variación, frecuentemente sobre un estudio concreto.

Cinco años después del accidente que sufrí en Roma y que me impidió proseguir mi carrera de violinista sentí cierta nostalgia hacia su obra. Añoraba ejercitar los ejercicios que años atrás los consideraba como una especie de castigo. Una vez decidí dedicarme plenamente a la composición escribí la obra mencionada con un segundo movimiento basado en fórmulas –a veces muy concretas– del maestro checo. Esta obra significó mucho para mí, ya que determinó un nuevo camino musical.

A partir de este momento, la influencia de Sevcik aparece en la mayoría de obras para cuerdas, a veces de manera imperceptible. Un ejemplo de pieza pianística es Studio-Fantasia, del año 1982, que también tiene rasgos de material docente. El carácter de estudio queda envuelto en un clima misterioso, algo impresionista y virtuoso.

Más adelante debo mencionar Gemini para violín y violonchelo solistas con orquesta de cuerda (1997-98), partitura de dos movimientos, el segundo de los cuales -Divertimento- también se nutre de material escolástico, a pesar de su clima muy contrastado expresivamente. En cuanto a obras inspiradas en estudios, la más representativa es, lógicamente, mi obra para cuarteto de cuerda Etüden nach Kreutzer (2006), donde hago una recreación directa de cinco de los 42 estudios  que escribió el violinista francés Rodolphe Kreutzer, quién fuera dedicatario de la famosa Sonata de Beethoven.

Jordi Cervelló

Nadal / Navidad

Leyendo estos días a Hermann Hesse, he reparado en una definición sobre la Navidad escrita el año 1927, sencilla, aguda y certera. Me place reproducirla justo en este momento. Dijo así:

La Navidad es una suma, un almacén de regalos de todos los sentimentalismos y mendacidades burgueses. Es un motivo de desenfrenadas orgías para la industria y el comercio, el artículo más sensacional de los almacenes, huele a hojalata lacada, a ramas de abeto y a gramófonos, a agotados carteros y chicos de reparto que murmuran por lo bajo, a alborotadas fiestas familiares bajo el árbol engalanado, a suplementos de los periódicos y a una gran publicidad; en resumen, a mil cosas que me resultan extremadamente odiosas y que me serían indiferentes y ridículas si no hicieran un uso tan lamentable del nombre del Salvador y del recuerdo de nuestros años más tiernos”.

Hermann Hesse

Christmas-Tree-Nature1024-226431 - 2013

Obres de caràcter pedagògic

L’apartat d’obres de caràcter pedagògic, així com les inspirades en exercicis i estudis d’autors del passat, es pot considerar com un descans, un passatemps agradable dominat pels instruments o la formació a la qual anaven destinades les obres. És com dir música per música.

Dues obres per a violí i piano foren les primerenques: Perpetuum mobile (1969) i Fid’l (1973). La primera era una rèplica a la forma del ‘moto perpetuo’, un moviment de virtuosisme constant, i a gran velocitat. La segona és un tema d’origen jueu, que consta de set variacions, cadascuna de les quals amb una característica tècnica o expressiva diferent. Una mena de compendi violinístic. La vaig considerar com una obra per al conservatori, ideal per mostrar les virtuds violinístiques de qualsevol intèrpret avançat.

Va ser l’any 1993 quan vaig decidir escriure una sèrie d’obres de contingut pedagògic més assequible, influït per la meva tasca de professor de violí, que vaig exercir durant anys. La meva intenció era compondre obres que facilitessin el progrés tècnic dels estudiants. La primera d’elles va ser el Concertino per a violí i cordes (1993), i tot seguit vindrien dues peces més per a violí sol: Sonatina (1994) i 4 Capricci (1996), ambdues dedicades a la meva filla Susanna, aleshores en ple aprenentatge. 

Seguiren els dos Divertimenti per a dos violins (1996) i la Petita suite per a piano (1996). En totes elles vaig aplicar el que jo he anomenat “tècnica natural”, és a dir, obtenir, a través de l’escriptura, un efecte virtuosístic, però de fàcil execució.

Aquest darrer apartat l’he enriquit últimament amb una sèrie de cinc capricis per a violí sol, inspirats per música d’autors polonesos. D’una banda, la música de violí sol de la compositora Grazyna Bacewicz (1909-1969), i també la del compositor Karol Lipinski (1790-1861). Aquestes peces, però, són d’un alt virtuosisme. De fet, en la partitura que ha editat Boileau hi surt com a subtítol Cinc capricci de concurs.

Escriure totes aquestes obres de caràcter pedagògic ha sigut per a mi una mena de teràpia, pel seu caràcter desenfadat, el bon humor, i l’obligat enginy a l’hora de trobar fòrmules originals.

Jordi Cervelló

Obras de carácter pedagógico

El apartado de obras de carácter pedagógico, así como las inspiradas en ejercicios y estudios de autores del pasado, se puede considerar como un descanso, un pasatiempo agradable dominado por sus instrumentos o la formación a la que iban destinadas las obras. Es como decir música por la música.

Dos obras para violín y piano fueron los primeros ejemplos: Perpetuum mobile  (1969) y Fid´l (1973). La primera era una réplica a la forma de “moto perpetuo”, un movimiento de constante virtuosismo y a gran velocidad. La segunda es un tema de origen judío (la mamá judía), que consta de siete variaciones cada una de las cuales con una característica técnica y expresiva distinta. Una especie de compendio violinístico. La consideré como una obra de conservatorio, ideal para mostrar las virtudes violinísticas de cualquier intérprete avanzado.

Fue  en el año 1993 cuando decidí escribir una serie de obras de contenido pedagógico más asequible, menos dificultoso e influido por mi labor como profesor de violín, que ejercí durante años. Mi intención fue escribir obras que facilitaran el progreso técnico de los estudiantes. La primera fue el Concertino para violín y cuerdas (1993), y seguidamente vendrían la Sonatina para violín solo (1994) y los 4 Capricci  (1996), ambas dedicadas a mi hija Susanna, entonces en pleno progreso violinístico.

Seguirían los dos Divertimenti para dos violines (1996) y la Petita Suite para piano (1996), también con intención pedagógica. En todas estas obras he aplicado lo que he considerado “técnica natural”, es decir, producir un cierto efecto virtuosístico  a base de fórmulas de fácil practicidad. Que el estudiante se sienta cómodo y capaz de resolver problemas aparentemente difíciles.

Este apartado pedagógico lo he enriquecido recientemente con cinco caprichos para violín solo inspirados en dos autores poloneses. Concretamente, a partir de la música para violín solo de la compositora Grazyna Bacewicz (1909-1969), y del violinista y compositor Karol Lipinsky (1790-1861). Son obras de gran virtuosismo, que he compuesto como una especie de juego entre su escritura y la mía. Una especie de “ping pong”. Estos caprichos han sido editados recientemente por Boileau, con el subtitulo de Cinco caprichos de concurso.

Escribir todas estas obras de carácter pedagógico ha sido para mi una especie de terapia. Ya sea por su carácter desenfadado, el buen humor y, sobretodo, por el obligado ingenio en encontrar fórmulas de cierta originalidad. Nunca repetirse, si es posible.

Jordi Cervelló

Com componc / Cómo compongo

Jordi Cervelló davant del seu piano

Sóc una persona metòdica, i al mateix temps una mica desordenada. El meu estudi passa per moments difícils, que queden resolts quan decideixo ordenar-lo tot, després de dies de concentració, on només penso en el que componc. Al matí em llevo a les 7.30 h, si és a l’hivern, i a les 6.30 o 7.00 h, si som a l’estiu. M’agrada passar de la foscor a la llum, especialment a l’estiu quan, amb les finestres obertes, escolto els primers ocellets. Tinc el privilegi de viure en un lloc on la vegetació és abundant, amb molts arbres i naturalment molts ocellets que van i vénen, cadascun amb el seu vocabulari personal.

Normalment, la nit abans ja tinc en ment el que farè l’endemá. Si estic escrivint una obra determinada queda molt clar que tindrà tota la preferència. Serà ella la que determinarà la resta del dia, a no ser que sorgeixi algun altre tipus de feina o tingui un compromís amb algú. La composició serà sempre el treball preferent, que alternaré amb escrits sobre qüestions musicals, a vegades sobre polèmiques referides al nostre petit món musical. Són moments d’esbarjo.

A les 8.00 h, o abans, ja són assegut davant del piano per iniciar la feina. Escric sempre amb llapis. El primer que faig és fer-li punta. Penso sovint en Ravel, que recomanava fer punta al llapis abans d’escriure cap nota. Ravel era molt meticulós i en el fons feia referència al pensar molt bé el que has d’escriure. El meu piano és un Julius Feurich. Té 100 anys. Jo el tinc des de fa uns 50. Feurich és una marca histórica, una de les més antigues d’Alemanya. Ni ha molt pocs a tot Barcelona. Sempre l’he tingut amb una sordina especial, per poder esmorteir el so. D’aquesta manera, desprèn una sonoritat vellutada, que em va perfecte per a la composició. De cap manera podria compondre amb la sonoritat real del piano. A més, tinc per constum trepitjar el pedal de ressonància per tal d’aconseguir una vibració especial.

Jordi Cervelló

Soy una persona metódica al mismo tiempo que un poco desordenada. Mi estudio pasa por momentos difíciles que quedan resueltos cuando decido ordenarlo todo, después de días de concentración en los que sólo pienso en lo que compongo. Por la mañana me levanto sobre las 7.30 h, si es invierno, y las 6.30 o 7.00 h, si es verano. Me gusta pasar de la oscuridad a la luz del día, sobretodo en verano, cuando las ventanas abiertas me permiten escuchar el canto de los primeros pájaros. Tengo el privilegio de vivir en un lugar donde la vegetación es abundante, lleno de árboles y, naturalmente, lleno de pájaros, que van y vienen, cada uno con su vocabulario personal.

Normalmente, la noche anterior ya tengo en mi mente lo que haré al día siguiente. Si estoy escribiendo una determinada obra, queda claro que tendrá toda la preferencia. Será ella la que marcará el resto del día, a no ser que surja otro tipo de labor, o tenga algun compromiso con alguien. La composición será siempre el trabajo preferente, que alterno con escritos sobre cuestiones musicales, a veces sobre polémicas referidas a nuestro pequeño mundo musical. Son momentos de recreo.

A las 8 de la mañana, o antes, ya estoy sentado ante el piano, para empezar el trabajo. Siempre escribo con lápiz y lo primero que hago es hacerle punta. Pienso a menudo en Ravel, que recomendaba hacer punta al lápiz antes de escribir una nota. Ravel era muy meticuloso y en el fondo hacía referencia al hecho que es necesario pensar muy bien lo que vas escribiendo. Mi piano es un Julius Feurich. Tiene 100 años. Yo lo tengo des de hace 50. Feurich es una marca histórica, una de las más antiguas de Alemania. Hay muy pocos en Barcelona. Siempre lo he tenido con una sordina especial, que sirve para amortiguar el sonido. De esta manera, desprende una sonoridad aterciopelada que me va perfecta para la composición. De ninguna manera podría componer con la sonoridad real del piano. Además, tengo por costumbre pisar el pedal de resonancia para poder conseguir una vibración especial.

                                                                                                                           Jordi Cervelló