El Primer Concert de violí de Prokófiev

Prokofiev i Oistrakh

Una de les obres que més admiro del repertori per a violí i orquestra es el Concert en Re Major per a violí i orquestra de Serguei Prokófiev. El va escriure amb tan sols 26 anys i és un model únic de refinament. Tot ell és essencialment rus i ple d’innovacions tant d’ordre solístic com orquestral. Va ser escrit entre els anys 1917 i 1918, en el mateix període que la Simfonia Clàssica, utilitzant una instrumentació semblant, amb l’afegit de la tuba i l’arpa. 

El concert té un to més aviat cambrístic, amb una part solista tan relacionada amb el conjunt orquestral, que perfectament s’hagués pogut titular “Concert amb violí solista”. Ja només l’inici diu molt. Un “tremolo” de violes en “piano” porta a l’aparició del violí solista, que canta el tema principal sota la indicació italiana de “sognando”. I amb aquesta paraula es podria definir el Concert, escrit de manera “discreta”, llevat de l’Scherzo central, que fa de contrast. Tot ell és un entramat perfecte, un veritable treball d’artesania. Prokófiev escriu un Concert completament diferent dels compostos fins aquell moment.

Moltes coses es poden dir d’aquesta obra “silenciosa” i elegant. Esmentaré només algun detall que considero important. Abans que res, però, vull fer referència a quatre característiques que dominen el discurs: lleugeresa, transparència, netedat i precisió. Destaco, per exemple, les singulars ornamentacions i “appoggiature” del primer moviment, a càrrec del violí solista, indicades també per Prokófiev amb la paraula italiana “narrante”.

L’Scherzo“, típicament eslau, és un moviment completament obert. Una espècie de dansa russa, d’un humor rebel i agressiu, dins d’un clima de gran mobilitat. Irònic i contundent. El considero una mena de parèntesi però alhora important, pel contrast amb el tercer moviment, Moderato. Aquest comença amb la mateixa figuració de corxeres picades de l’Scherzo però amb un ritme molt tranquil, i en “piano”. La primera part té un to com indiferent, fins que el violí solista, mitjançant una ràpida escala ascendent, canvia radicalment el clima de l’obra, entrant de nou en l’atmosfera silenciosa i màgica del primer moviment. El tema “cantabile” amb el qual s’inicia aquest Moderato, serà executat pel solista de manera insòlita, amb un trinat en el registre més agut. L’efecte és sublim. Moments d’incertesa i tensió seran interromputs per un inesperat “piano subito”, que ens durà a una llarga coda, encara més delicada que la del primer moviment. El solista seguirà amb el trinat, però aquest cop evocant el tema principal de l’inici del Concert, provocant un èxtasi únic i sorprenent. Acaba amb el silenci més absolut.

Jordi Cervelló

Una de las obras que más admiro del repertorio para violín y orquesta es el ‘Concierto en Re Mayor para violín y orquesta’ de Sergei Prokófiev. Lo escribió con tan solo 26 años, y es un modelo de refinamiento. Todo en él es esencialmente ruso, y está lleno de innovaciones, tanto de orden solístico como orquestal. Fue escrito entre 1917 y 1918, en el mismo período en que componía la ‘Sinfonía Clásica’, utilizando una instrumentación parecida con el añadido de la tuba y el arpa.

El Concierto tiene un tono más bien camerístico, con una parte de solista tan relacionada con el contenido orquestal, que perfectamente se hubiera podido titular “Concierto con violín solista”. Ya sólo su inicio dice mucho. Un “trémolo” de violas en “piano” lleva a la aparición del violín solista que canta el tema principal bajo la indicación italiana de “sognando”. Y con esta palabra se podría definir el Concierto, escrito de manera “discreta” salvo el Scherzo central que hace de contraste. Todo en él es un entramado perfecto, un verdadero trabajo de artesanía. Prokófiev compone un Concierto completamente diferente de los escritos hasta aquel momento.

Muchas cosas se pueden decir de esta obra “silenciosa” y elegante. Destacaré alguno de los detalles que considero importantes. Pero antes me gustaría especificar aquellos rasgos que caracterizan el discurso de la obra: ligereza, transparencia, pulcritud y precisión. Destaco, por ejemplo, las singulares ornamentaciones  y “appoggiature” del primer movimiento, a cargo del violín solista, indicadas por Prokofiev con la palabra italiana “narrante”.

El ‘Scherzo’, típicamente eslavo, es un movimiento completamente abierto. Una especie de danza rusa, con humor rebelde y agresivo, en un clima de gran movilidad. Irónico y contundente. Lo considero como un paréntesis pero a la vez una parte muy importante por su contraste con el tercer movimiento ‘Moderato’. Éste también se inicia con la misma figuración que el ‘Scherzo’: corcheras en picado, pero con un ritmo muy tranquilo y en “piano”. La primera parte tiene un tono algo indiferente hasta que el violín solista, por medio de una escala rápida y ascendente, hace que cambie el clima radicalmente para entrar de nuevo en la  atmósfera silenciosa y mágica del primer movimiento. El tema “cantabile” en que se inicia este ‘Moderato’ es ejecutado por el solista de manera insólita, con una serie de trinos en el registro agudo. El efecto es sublime. Momentos de incertidumbre y de tensión se verán interrumpidos por un inesperado “piano subito” para llevarnos a la larga “coda”, todavía más delicada que la del primer movimiento. El solista sigue con el trinado pero esta vez evocando el tema principal del primer movimiento, lo que provoca un éxtasis único y a la vez sorprendente. Acaba en el más absoluto silencio.

Jordi Cervelló

Carta a Camille Saint-Saëns

Barcelona, 19 de maig del 2013

Admirat mestre,

Fa poc em vaig referir a vosté en el meu blog, on feia al·lusió al seu magnífic Concert per a piano en sol menor. Però avui diumenge, dia 19, he tingut la idea d’escoltar el seu Segon Concert per a violí i orquestra en Do Major, obra que vostè va escriure 10 anys abans. He pensat en escoltar-lo, sobretot, per un motiu que em preocupa i molt: per què no es toca? Una obra tan fresca, espontània, lírica i virtuosa, i que hagi quedat aparcada del repertori per a violí i orquestra? No és just mestre. Aquest Concert té moltes virtuts per a ser programat i difós. Tant l’orquestra com el solista estan escrits de manera excepcionals. El públic estaria encantat d’escoltar-lo. Els solistes només fan que repetir un esquema del mateix, fins al punt que al final dius “ja n’hi ha prou!”. S’ha perdut la curiositat?

Del seu Segon Concert he escoltat les versions de Ruggiero Ricci i de Ivry Gitlis, les dues excepcionals. Tant l’un com l’altre, durant les dècades dels seixanta i setanta, a més d’enregistrar la seva obra, la van promocionar tocant-la en concert. Però, de què ha servit? Quan es parla de Saint-Saëns només apareix el Tercer Concert en si menor, que vostè va dedicar a Pablo Sarasate. Com si només n’hagués fet un. Em fa ràbia, mestre!

D’altra banda, li he de donar una bona notícia: he descobert un nou enregistrament que m’ha impactat. El que la jove violinista francesa Fanny Clamagirand ha fet amb l’Orquestra Sinfonia Finlàndia, on interpreta els seus tres concerts. Clamagirand és una noia de trenta anys que toca com els àngels. El so és preciós i la tècnica, perfecta! Fa una veritable creació dels tres concerts. És una esperança? M’agradaria pensar que sí, però ho dubto. La selecció de concerts està feta, i no crec que solistes i directors d’orquestra canvïin de manera de ser. És sempre molt més còmode anar repetint les mateixes obres.

Amb tot el meu respecte, li envio una molt cordial salutació,

Jordi Cervelló, compositor

saintsaens2

Barcelona, 19 de mayo de 2013

Admirado maestro:

Hace poco me referí a usted en mi blog, en el que hacía alusión a su magnífico ‘Concierto para piano y orquesta en sol menor’. Pero hoy domingo, día 19, he tenido la idea de escuchar su ‘Segundo Concierto para violín y orquesta en Do Mayor’, obra que usted escribió diez años antes. La idea de escucharlo la he tenido sobre todo por un motivo que me preocupa y mucho: por qué no se toca? ¿Una obra tan fresca, espontánea, lírica y virtuosa, y que haya quedado aparcada del repertorio para violín y orquesta? No es justo maestro! Este Concierto tiene muchas virtudes para ser programado y difundido. Tanto la orquesta como el solista están escritos de manera excepcional y el público estaría encantado de escucharlo. Los solistas no hacen más que repetir un esquema hasta que al final dices “basta ya de lo mismo”. ¿Se ha perdido la curiosidad?

De su Segundo Concierto he escuchado las versiones de Ruggiero Ricci y de Yvry Gitlis, las dos excepcionales. Ambos, durante la década de los años 60 y 70, además de grabar su obra, la promocionaron en concierto público. Pero, ¿de qué ha servido? Cuando se habla de Saint-Saëns solo aparece el ‘Tercer Concierto en si menor’, que usted dedicó a Pablo Sarasate. Como si hubiera escrito sólo un concierto. ¡Me da rabia, maestro!

Por otra parte, quiero darle una buena noticia y es que he descubierto una nueva grabación de su obra para violín y orquesta. La que interpreta una joven violinista francesa llamada Fanny Clamagirand, con la Orquesta Sinfonía Finlandia y que interpreta sus tres conciertos. Es una chica de 30 años que toca como los ángeles. El sonido es precioso y su técnica, perfecta. Realiza una verdadera creación de los tres conciertos. ¿Es una esperanza? Me gustaría pensar que sí pero lo dudo. La selección de conciertos está hecha y no creo que solistas y directores de orquesta cambien su manera  de ser. Es mucho más cómodo ir repitiendo las mismas obras.

Con todos mis respetos, le envío un cordial saludo,

Jordi Cervelló, compositor

Prova di violino a Catalunya Música

Ahir a la nit, Catalunya Música va emetre una entrevista a David Bagué i Jordi Cervelló, amb motiu de l’estrena del documental El complex de Stradivarius i també de l’obra Prova di violino, que Cervelló ha dedicat a Bagué i que s’estrenarà dimarts que ve al Petit Palau, la sala de cambra del Palau de la Música Catalana. Els intèrprets de l’estrena seran Abel Tomàs (violí) i Àlex Ramírez (piano). Aquí teniu un fragment de l’entrevista, que podeu recuperar sencera a través d’aquest enllaç.

Ayer por la noche, Catalunya Música emitió una entrevista a David Bagué y Jordi Cervelló, con motivo del estreno del documental ‘El complex de Stradivarius’ y también de la obra ‘Prova di violino’, que Cervelló ha dedicado a Bagué, y que se estrenará el martes que viene en el Petit Palau, la sala de cámara del Palau de la Música Catalana. Los intérpretes del estreno serán Abel Tomás (violín) y Àlex Ramírez (piano). Aquí tenéis un fragmento de la entrevista que podéis recuperar de manera íntegra a través de este enlace.

Camille Saint-Saëns

saint-saens-i-concert

El gran compositor francès Camille Saint-Saëns (1835-1921) va ser també un gran personatge. Tan personatge com compositor? Jo penso que sí. Tot i que a Saint-Saëns se’l considera, no se sap ben bé perquè, un compositor menor, jo sempre l’he considerat un gran músic. Mai m’han agradat aquest tipus de qualificatius i menys en art, un terreny en el que a certs nivells no hi té cabuda el “qui és millor que un altre”. I si dic que era també un gran personatge és perquè al marge de la seva dedicació a la música, s’interessava per tot. Era un home d’un gust exquisit que destacava per la seva curiositat en altres disciplines. Tenia amplis coneixements de geologia, matemàtiques, botànica, ciències ocultes… i fins i tot d’astronomia. A més, es distingia per fer caricatures amb molta destresa. El seu perfil, tan ampli, em recorda als humanistes del Renaixement.

Doncs bé, no fa gaire vaig veure a través de YouTube una entrevista que li feien a Arthur Rubinstein, quan ja era gran. L’entrevistador, en un cert moment, li pregunta per Ravel, sabent de l’estreta amistat entre pianista i compositor. Rubinstein explica aleshores que un cop li va preguntar a Ravel com s’ho feia per orquestrar tan meravellosament. El compositor li va contestar de manera taxativa: “Amb el Concert per a piano i orquestra núm. 2 en sol menor de Saint-Saëns“. Vaja! Quina sorpresa més gran vaig tenir en sentir aquestes paraules. Quina coincidència més curiosa, ja que precisament aquest concert era un dels meus preferits quan deuria tenir més o menys 15 anys. Recordo la gran versió que d’aquesta obra en feia la pianista anglesa Moura Lympany, impactant encara avui.

També resulta curiós que Ravel li etzibés aquest concert quan es tracta d’una obra on la instrumentació és del tipus orquestra clàssica, és a dir sense trombons i només amb dues trompes i dues trompetes. M’imagino que Ravel li esmenta aquest concert perquè, d’una banda, sabia que li agradava molt a Rubinstein, i per altra part, tot i que la instrumentació és mínima, Ravel valorava que fos una obra molt acurada, d’escriptura senzilla, clara i pulcre. Tot està al seu lloc. 

L’inici del Concert és realment colpidor. El piano fa una mena de recitatiu, lent, sostingut, que recorda molt a Bach, per acabar amb amplis i contundents acords. Tot seguit, l’orquestra entra i respon amb dos amplis acords.

Conservo encara la partitura que feia servir de jovenet. Preciosa! Una edició de butxaca -una butxaca una mica grossa-, publicada a París per la prestigiosa i desapareguda editorial A. Durand, de la Place de la Madeleine. No diu l’any però calculo que és d’abans de la dècada dels quaranta. La tinc amb una encuadernació especial i m’agrada follejar-la. Els anys l’han envellit, i ara té un to groguenc, pàl·lid però molt suau.

Jordi Cervelló

El gran compositor francés Camille Saint-Saëns (1835-1921) fue también un gran personaje. ¿Tan personaje como compositor? Pienso que sí. Aunque a Saint-Saëns se le considera, no se sabe bien porqué, un compositor menor, yo siempre lo he considerado un gran músico. Nunca me han gustado este tipo de calificativos y menos en arte, un terreno en el que a ciertas alturas no cabe el “quien es mejor que el otro”. Y si digo que era también un gran personaje es porqué al margen  de su dedicación a la música, se interesaba por todo. Hombre de gusto exquisito, destacaba también por su curiosidad en otras disciplinas. Saint-Saëns tenía amplios conocimientos de geología, matemáticas, botánica, ciencias ocultas… e incluso sobre astronomía. Además era un experto  dibujante, destacando su pasión como caricaturista. Su amplio perfil me hace recordar a los humanistas del renacimiento.

Pues bien. No hace mucho que pude ver en YouTube una entrevista al pianista Arthur Rubinstein, ya mayor. El entrevistador, en un momento determinado, le pregunta por Ravel, sabiendo de la amistad que unía a los dos músicos. Rubinstein explica que en una ocasión le preguntó al compositor como lo hacía para orquestar tan maravillosamente, a lo que Ravel le respondió taxativamente: “Con el Concierto nº 2 para piano y orquesta de Saint-Saëns”. ¡¡Vaya!! ¡Qué sorpresa más grande que tuve al escuchar estas palabras! Qué coincidencia más curiosa ya que precisamente este concierto era uno de mis preferidos ya antes de los 15 años. Recuerdo la gran versión que de esta obra realizaba la pianista inglesa Moura Lympany, impactante todavía al día de hoy.

También resulta curioso que Ravel le espetara este concierto cuando se trata de una obra en el que la instrumentación es de tipo clásica, es decir sin trombones y sólo con dos trompas y dos trompetas. Imagino que Ravel le mencionó la obra ya que, por una parte sabía que gustaba mucho al pianista, y por la otra, aunque la instrumentación es mínima, para Ravel era ya un ejemplo de obra muy cuidada instrumentalmente. Saint-Saëns escribía de manera clarísima, pulcra, no utilizaba más notas de las necesarias y todo estaba en su sitio.

El inicio del Concierto es realmente conmovedor. El piano hace una especie de recitativo cadencial, lento y sostenido, que a mi me recuerda mucho la música de Bach, para concluir con amplios y contundentes acordes. Seguidamente entra la orquesta, que contesta con dos amplios acordes.

Conservo la partitura que utilizaba cuando era jovencito. ¡Preciosa!  Una edición de bolsillo – bolsillo un poco grande – publicada en París por la prestigiosa editorial A. Durand, de la Place de la Madeleine. No dice el año pero calculo debe ser de antes de la década de los cuarenta. La tengo con una encuadernación especial y me gusta hojearla. Los años la han envejecido y ahora tiene un tono amarillento, pálido pero  muy suave.

Jordi Cervelló

La Fantasia opus 17 de Schumann

Robert i Clara Schumann

L’any 1836 Robert Schumann va escriure una de les seves millors obres: la Fantasía en Do Major per a piano. Coneixia aquesta obra des de feia molts anys i sempre la vaig considerar una partitura extraordinària. Ara, ha tornat a envair el meu racó emocional, i de quina manera! L’obra, que és com un crit desesperat a la seva estimada Clara, ha sigut un revulsiu que no m’esperava. Ja m’agradava, i molt, als anys seixanta, quan escoltava sovint la versió de Vladimir Ashkenazy, on també hi havia els Estudis Simfònics. Però ara, la seva força expressiva m’ha impressionat encara més. Motius? Els ignoro. Serà perquè amb el pas dels anys m’he sensibilitzat més. Possiblement. Tota la Fantasia és poesia pura, fins i tot el segon moviment, que pot semblar com de pas pel seu caràcter enèrgic i insistentment rítmic. Sigui com sigui, Schumann “ataca” ja des de l’inici de l’obra. La seva inquietud no té espera.

Aquestes setmanes he escoltat diferents versions de la Fantasia: Horowitz, Richter, Arrau, Rubinstein… Totes excepcionals. Però el més curiós és que les que més m’han emocionat són interpretades per dues dones: Alícia de Larrocha i Martha Argerich, aquesta última absolutament genial. Per quin motiu m’han agradat més aquestes dues que les dels altres quatre grans pianistes? Doncs perquè he notat un plus en elles. Un plus que atribueixo al fet que la Fantasia en Do Major estigui escrita i dirigida a una dona, pensant en una dona, i és obvi que una pianista en el moment d’interpretar-la se senti Clara Wieck. És una impressió meva i naturalment discutible, però si jo fos dona i l’hagués d’interpretar, segur que em transformaria en la receptora d’aquesta obra única.

 Jordi Cervelló

En el año 1836 Robert Schumann escribió una de sus mejores obras: la ‘Fantasia en Do Mayor para piano’. Conocía esta obra de hacía muchos años y siempre la consideré una partitura extraordinaria. Ahora, ha vuelto a invadir mi rincón emocional, y ¡de que manera!  La partitura, que es como un grito desesperado hacia su estimada Clara, ha sido un revulsivo que no me esperaba. Ya me gustaba y mucho en los años sesenta cuando la escuchaba frecuentemente en una versión de Vladimir Ashkenazy, donde también figuraban los “Estudios sinfónicos”. Pero ahora, su fuerza expresiva me ha impresionado aún más. ¿Motivos? Los ignoro. ¿Será porqué el paso de los años me ha sensibilizado aún más?  Posiblemente. Toda la Fantasía es poesía pura, incluso el segundo movimiento que puede parecer un de paso por su carácter enérgico e insistentemente rítmico. Sea como sea, Schumann “ataca” ya desde el inicio de la obra. Su inquietud no tiene espera.

He escuchado durante estas semanas distintas versiones de la Fantasía. Las de los Horowitz, Richter, Arrau, Rubinstein… Todas ellas excepcionales. Curiosamente, las que más me han emocionado pertenecen a dos mujeres: Alicia de Larrocha y Martha Argerich, esta última absolutamente genial. Pero, por qué motivo me han gustado más estas dos que las de los otros cuatro grandes pianistas? Por la simple razón de que en ellas he notado un plus muy especial. Un plus que lo atribuyo a que la ‘Fantasía en Do Mayor’ está escrita y dirigida a una mujer, pensando en ella. Es obvio que una pianista al momento de interpretarla se sienta Clara Wieck. Es una impresión mía y naturalmente discutible, pero si yo fuese una mujer y tuviera que interpretarla, seguro que me transformaría en la receptora de esta obra única.

Jordi Cervelló